Konflikthåndtering og kommunikation - Pædagogisk assistent

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Anden uddannelse 1. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 22
  • 5340
  • PDF
  • 21-05-2012

Konflikthåndtering og kommunikation - Pædagogisk assistent

Pædagogisk assistent uddannelsen.

Problemformulering

Hvordan kan vi som pædagogiske assistenter fremme det gode arbejde med kommunikation og konflikthåndtering i børnehaven, så vi støtter børnenes sociale kompetencer, selvværd og udvikling?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Definer og redegør 3
Kommunikation 3
Verbal kommunikation 3
Nonverbal kommunikation 3
Kommunikationsformer 4
Anerkendende kommunikation 5
Aktiv lytning 6
Selvværd og selvtillid 7
Samarbejde 7
Konflikthåndtering og kommunikation 8
Konflikthåndtering/ konflikttrappen 9
Konfliktformer 12
Konfliktmønstre 13
Girafsprog 14
Analyse og diskussion 16
konflikttrappen 16
Kommunikation 17
Aktiv lytning 17
Konflikthåndtering 17
Girafsprog 18
Omsætning 19
Turtagning 19
Konflikthåndtering 20
Konklusion 21
Perspektivering 21
Kildefortegnelse 22
Samarbejdsaftale 23

Uddrag

Indledning

Vi er 4 elever fra pædagogisk assistent uddannelsen.
Vi har valgt at skrive om emnet konflikthåndtering og kommunikation, da vi ved at der både er positive og negative konflikter blandt børn.
Vi har taget udgangspunkt i børnehavebørn (alderen 3 – 6 år), så vi både kan undersøge hvordan man forebygger konflikter og hvordan man skal reagere i praksis, når man møder konflikter.
Vi vil også undersøge hvordan man kommunikere med hinanden på en ordentlig måde. Om der er forskellige metoder og om der er en måde der bedst at kommunikere på. Vi vil undersøge om hvad der kan ske, hvis en konflikt ikke bliver løst rigtig. Da vi synes det er vigtigt at der bliver taget hånd om konflikter i børnehaver, da det kan have en negativ påvirkning på børnenes videre udvikling.
I vores fremtidige arbejde som pædagogiske assistenter vil vi højst sandsynligt møde konflikt og kommunikations problemer. Derfor mener vi at konflikthåndtering og kommunikation er et relevant emne at beskæftige sig med.

Definer og redegør

Kommunikation
Kommunikation betyder at skabe fælles forståelse, og kommunikationen er afgørende for alle forhold mellem mennesker. Mennesket er kun et socialt væsen, fordi det kan kommunikere og derved være en del af fællesskaber. Hvis man forestiller sig et menneske uden evne til nogen form for kommunikation, vil man kunne forstå, at dette menneske ville være ude af stand til at deltage i nogen form for sociale fællesskaber.
Sproget, som er en væsentlig del af kommunikationen, udvikles blandt de mennesker, vi er sammen med. Vi kopierer hinanden for at skabe fællesskab og samhørighed. Måden, vi kommunikerer på, er altså forskellig fra gruppe til gruppe, fra kultur til kultur og fra land til land. I dag kommer der flere og flere engelske og amerikanske ord og slangudtryk ind i vores sprogbrug... Køb adgang for at læse mere

Konflikthåndtering og kommunikation - Pædagogisk assistent

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.