Komplicerede læringssituationer | Praktikopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Praktik (Matematik 4. - 10. klassetrin)
  • Godkendt
  • 17
  • 4319
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2022
  • 20-12-2022

Praktikopgave niveau 3: Komplicerede læringssituationer | Praktikopgave

Kompetencemålsprøve - Praktik 3 (pr3).

Problemformulering
Hvordan kan vi tilrettelægge undervisning, som skaber trygge deltagelsesmuligheder for elever i komplicerede læringssituationer?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Metode 2
Teori 3
Varieret undervisning 4
Rammeledelse 4
Undervisningsdifferentiering 4
Vitalisering 5
Analyse 5
Aktion 1 5
Udfald 1 6
Aktion 2 7
Udfald 2 8
Aktion 3 9
Udfald 3 10
Fremadrettet perspektiv 11
Litteraturliste 12

Uddrag

Indledning
Denne opgave er skrevet i forbindelse med et 6-ugers praktikforløb på X skolen i Hvidovre. Her varetog vi undervisningen i engelsk, matematik samt håndværk og design i en 6. klasse. Matematik er vores eneste fælles fagområde, hvorfor denne opgave udelukkende omhandler vores undervisning i dette fag.
I de første uger af praktikperioden observerede vi, at en gruppe af elever, som befinder sig i komplicerede læringssituationer. Eleverne er udfordret på forskellige måder, men fælles for dem er, at de kan have svært ved at følge med i undervisningen på samme vilkår som de resterende elever i klassen.
For at præcisere opgaven, fokuserer vi kun på én af de elever, der befinder sig i en kompliceret læringssituation. Claes (red. anonymiseret) har i sin skoletid været et meget lukket barn, hvilket har vanskeliggjort relationsdannelsen til ham. Claes er konstateret ordblind, hvilket komplicerer hans læring og deltagelsesmuligheder i undervisningen. Dette medfører, at han ofte føler sig presset og utryg i undervisningssituationer, hvor han udfordres. I disse faglige situationer reagerer Claes tit meget ekspressivt og bliver ked af det. Dog formår han i de fleste tilfælde hurtigt at lægge sine frustrationer bag sig. Ellers er Claes en arbejdsom elev, der efter bedste evne prøver at være med i undervisningen og er samtidig god til at søge hjælp, når han oplever udfordringer... Køb adgang for at læse mere

Komplicerede læringssituationer | Praktikopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.