Kompetencemålsprøven i pædagogik og lærerfaglighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 24
  • 9436
  • PDF
  • Andet
  • 2018
  • 22-03-2019

Kompetencemålsprøven i pædagogik og lærerfaglighed

Denne kompetencemålsprøve i pædagogik og lærerfaglighed er lavet med udgangspunkt i at besvare hvordan vi som lærere bedst muligt kan understøtte de elever der har særlige forudsætninger – altså, er særligt dygtige indenfor et fag/emne.

Problemformulering
Hvordan kan vi som lærere bedst muligt understøtte en elev med særlige forudsætninger i hans/hendes læringsproces?

Underviserens kommentar

Velskrevet opgave og interessant litteratur fra de førende på emnet.

Hvis man ønsker at undersøge samme emne, skal man tage højde for om man undersøger såkaldte "talentbørn" eller om man bare gerne vil have øje for hvordan man stimulerer de 'dygtigste' elever i en klasse bedst muligt.

Indhold

Indledning 2
Præsentation af lærerfaglig problemstilling 3
Empiri 3
Praksisfortælling 4
Begrebsafklaring: Elever med særlige forudsætninger 4
Teori og afklaring af centrale begreber 5
Rasmus Alenkær 6
Leif Strandberg 6
James Nottingham 7
Edward Deci og Richard Ryan 7
Mihaly Czitszentmihaly 8
Ole Kyed, Kirsten Baltzer og Poul Nissen 9
Spencer Kagan og Jette Stenlev 10
Analyse af praksisfortælling 11
Et blik på klassedynamik og relationer 12
Et blik på Jonathans situation 15
Beskrivelse og begrundelse af undervisningsforløb 16
Undervisningsforløb 18
Forenklede fælles mål (FFM) 19
Konklusion 20
Diskussion på baggrund af problemstilling og undervisningsforløb 20
Litteraturliste 23

Uddrag

INDLEDNING

Emnet om elever med særlige forudsætninger vakte første gang vores interesse, i forbindelse med et praksissamarbejde, i en 7. Klasse. Vi havde tilrettelagt undervisningen hjemmefra og i nogen grad taget højde for differentiering. Til vores store overraskelse endte det ikke med at være de fagligt svage elever1, der ikke fik noget ud af undervisningen - tværtimod. For på anden række i klassen sad Jonathan - en yderst veltalende elev, der lavede opgaverne, hurtigere end vi kunne finde dem frem. Vores fornemmelse da dagen var omme, var at Jonathan i grunden ikke havde fået noget som helst ud af undervisningen - det lod ikke til at vi havde formået at udfordre ham i sådan en grad, at han gik fra dagens undervisning med et fagligt udbytte. Mødet med Jonathan gav os stof til eftertanke. Hvad gik galt? Hvad kan vi som lærere gøre for, at elever som Jonathan får noget fagligt ud af skoledagen? Hvordan udfordrer vi ham og andre elever med særlige forudsætninger og hvordan skaber vi motivation for disse i en klasse med stor faglig diversitet?

I et forslag til finansloven for skolepuljen anno 2018, kan man læse at: “Regeringen afsætter 500 mio. kr. i perioden 2017-2020 til en pulje til løft af fagligt svage elever” (Regeringen.dk). Grunden er, at en stor gruppe unge i dag forlader folkeskolen med utilstrækkelige faglige evner og at regeringen vil styrke skolernes indsats på netop dette område, hvilket gør de svageste elever til en væsentlig prioritet (Regeringen.dk). De svageste elever bliver altså tildelt et større millionbeløb - men hvad med resten af eleverne? Bliver de glemt i strømmen af støtte til de fagligt svage elever?

Folkeskolen.dk skriver at der: “I hver eller hver anden klasse sidder en elev med særlige forudsætninger, men mange lærere opdager det ikke. I stedet oplever de, at de højtbegavede elever bliver forstyrrende for undervisningen.” Her beskrives den undersøgelse som Kora har udarbejdet for Egmont Fonden, der bygger på 845 undersøgelser og en række interviews med forskellige skolefolk. Disse udenlandske undersøgelser viser, at elever med særlige forudsætninger, har behov for langt større faglige udfordringer end det der pt. er tilfældet og at disse elever bør støttes på den rette måde (Folkeskolen.dk).

Et eksempel på sådan en elev, stødte vi, som nævnt ovenfor, selv på i vores praksissamarbejde og vi blev derfor interesserede i, hvad man kan gøre for at støtte disse (måske oversete?) elever... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøven i pædagogik og lærerfaglighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.