Kompetencemålsprøve | PL1, PL2 og PL3 | Praktik

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 19
  • 5425
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2015
  • 14-06-2016

Kompetencemålsprøve | PL1, PL2 og PL3 | Praktik

Kompetencemålsprøve i fagene, PL1, PL2 og PL3 – ELU, Almen undervisningskompetence, og Specialpædagogik.

Problemformulering

Hvordan kan man differentiere undervisningen gennem klasseledelse med henblik på at fremme elevernes deltagelse.

- Hvordan kan man vha. LP-modellen af Thomas Nordal, indkludere eleverne, herunder Burhan i rap-forløbet i dansk? (pl3).
- Hvordan kan man gennem en anerkendende kommunikation og klasseledelse bidrage til Burhans faglige og sociale udvikling i rap-forløbet i dansk? (pl2).
- Hvordan kan man planlægge en effektiv og differenteret undervisning på tværs af specialundervisning og normal danskundervisning således at alle elever herunder Burhan kan deltage? (Pl1).

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 3
Case 3
Præsentation af teorier 4
Analyse 5
Vurdering/tiltag: 13
Perspektivering 14
Litteraturliste 16
Bilag 17

Uddrag

Indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i fagene, PL1, PL2 og PL3 i kompetencemålsprøve, som består af to delprøver. Den skriftlige del tager afsæt i en erfaret og dokumenteret case i forbindelse med et gennemført undervisningsforløb i folkeskolen - beskrevet og begrundet. Og den mundtlige del, hvor analyser, diskussioner og udviklingsperspektiver uddybes fra det skriftlige oplæg - med inddragelse af praksiselementer.

Jeg har i den forbindelse, valgt at tage udgangspunkt i min praktikskole, i X. Gennem praktikken, fulgte jeg sammen med min studiegruppe, forskellige forløb i en 8. og en 9. klasse. Jeg fik lov til både at undervise og følge i 9. klassen med et forløb i rap, en musisk genre. Klassen består af 14 drenge, hvoraf to af eleverne får specialundervisning i dansk, da disse elever har andre forudsætninger end eleverne i den almene danskundervisning. Specialundervisningen for de to elever, Lawin og Burhan, ligger på onsdage og torsdage, mens de andre elever modtager samtidigt almindelig dansk-undervisning. Jeg observerede bl.a. Burhans opgivende reaktion på danskundervisningen om mandagen, efter at have haft specialundervisning onsdag og torsdag. Burhan virkede meget ukoncentreret, da han ikke vidste hvad han skulle foretage sig. Det endte med, at han gik ud af klasselokalet og kom ind igen, da timen var slut.

Praktikforløbet gjorde mig nysgerrig efter at undersøge nærmere, hvad der kunne ligge til grund for Burhans reaktion på almen danskundervisning efter at han har haft specialundervisning. Det kunne muligvis være at læreren ikke er tydelig nok i sin formidling overfor drengene med specialundervisning. For at belyse problemstillingen, er der lavet en overordnet problemformulering og for at gribe den an, er der tre underspørgelsesmål med forskellige teorier og fagbegreber. Begrundelse for valg af teori og fagbegreber, bliver beskrevet nærmere i teoriafsnittet. Problemformuleringen er lavet med udgangspunkt i at få alle de tre PL-fag med ind over opgaven.

Derefter kommer der en vurdering af tiltagene samt en perspektivering over hvilke konsekvenser de valgte faglige tilgange har for undersøgelser af problemstillingen... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve | PL1, PL2 og PL3 | Praktik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.