Kompetencemålsprøve om proaktiv håndtering af uro i timerne

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kompetencemålsprøve om proaktiv håndtering af uro i timerne

Kompetencemålsprøve i KLM om proaktiv håndtering af uro i timerne.

Problemformulering

Hvordan kan læreren igennem proaktive klasseledelsesstrategier håndtere forstyrrelsesadfærd i timerne, sådan læringstiden øges.

Problemformuleringen kan bevæge sig inden for alle 3 kompetenceområder. Dog vil jeg i min analy-se lægge vægt på klasseledelse.

Indhold

• Indledning s. 3
• Problemformulering s. 3
• Metode s. 3
• Teori s. 3
• Analyse s. 4
• Konklusion s. 6
• Praksisudvikling s. 6
• Litteraturliste s. 7
• Bilag s. 8

Uddrag

Indledning
I mit praktikforløb var jeg på X i X kommune, hvor jeg sammen med min praktikgruppe underviste 4.a og 4.b i faget dansk. Inden jeg første gang trådte ind i lokalet som underviser, havde jeg som optimistisk lærerstuderende gjort mig en forestilling om:
• At eleverne ville sidde klar til at lære
• At timerne ville komme til at foregå, som jeg havde planlagt.
Særligt i 4.a blev det dog hurtigt klart for mig, at dette ikke nødvendigvis var tilfældet. Henover praktikforløbet oplevede jeg tydeligt, at Lohmann har en pointe, når han skriver, at elevernes for-ventninger ikke nødvendigvis er de samme som underviserens med konsekvenser i form af forstyr-rende adfærd fra elevernes side og disciplinære konflikter (Lohmann, 2008, s. 28)

Jeg stod dermed ofte i situationer, hvor jeg ville gennemføre den planlagte undervisning, men at jeg stod uforberedt på at håndtere den forstyrrende adfærd, der fremkom i varierende form. Med min manglende erfaring til at tackle disse situationer velovervejet, reagerede jeg ofte meget intuitivt med blandede resultater til følge. Med andre ord savnede jeg både at være forberedt på dette og at have nogle konkrete værktøjer i hånden.

Metode:
Til at belyse min problemformulering rent empirisk, vil jeg tage udgangspunkt i 2 didaktiske nærbil-leder. Det ene er baseret på en videosekvens fra min undervisning, mens det andet er dannet af data indsamlet i min logbog. Videosekvensen beviser, at jeg har stået overfor førnævnte problematikker. Videoobservationen gør samtidig, at jeg, som Bjørndal siger, kan fastholde mig meget konkret til mit didaktiske nærbillede, da optagelsen formår at fastholde øjeblikket, der ellers kunne blive glemt (Bjørndal, 2013, s. 83). Foruden videoobservation har jeg som nævnt løbende anvendt logbog som dataindsamlingsmetode. Logbogen har i stor grad fungeret som belæg for min problemstilling, da den bl.a. indeholder observationer, undren og ideer fra mine lektioner ift. at håndtere forstyrrelses-adfærd i timerne... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve om proaktiv håndtering af uro i timerne

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.

Materialer relateret til Kompetencemålsprøve om proaktiv håndtering af uro i timerne.