Kompetencemålsprøve om mobning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 23
  • 7805
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2020
  • 03-09-2020

Kompetencemålsprøve om mobning

Selvvalgt opgave i faget PL (EL, AUK og SPÆD).

Problemformulering
Hvordan kan man i gennem klasseledelse udvikle en klassekultur, der virker forebyggende mod mobning?

Underviserens kommentar

God opbygning gennem hele opgaven og godt kombinerede med den selvvalgte del

Forfatterens kommentar

Nej, opgaven er til et 12 tal

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Hvordan kommer de tre fag i spil i opgaven: 2
Læsevejledning 3
Begrebet mobning 3
Normalitet 4
Social eksklusionsangst 5
Professionsetik 5
Klassekultur 6
Analyse og diskussion 7
Eksklusionsangst og normalitet 8
Klasseledelse 9
Relationsarbejde 11
Konflikthåndtering 12
Handleforslag 13
Konklusion 17
Selvvalgte del - En hjemmeside: 19
Litteraturliste: 20
Bilag 22
Bilag 1 22
Bilag 2 22

Uddrag

Indledning
I de seneste år har der været større fokus på mobning end hidtil og undersøgelser har vist, at mobning er et reelt problem, som vi må blive bedre til at håndtere. Mobning er et fænomen, som har betydning for mange børns liv i dagens Danmark. Det kan være svært at forstå, hvorfor nogen kaster sig ud i at mobbe. Mobning kan have mange udtryk, mange grunde og mange former.

Stort set alle børn og unge kender til fænomenet, og mange er på den ene eller anden måde nødt til at forholde sig til mobning i deres hverdag. Mobning foregår overalt, i børnehaver, skoleklasser, klubber, på ungdomsuddannelser, i familier, i større eller mindre grad. Fælles er at det sker i fællesskaber, som de enkelte individer ikke 'bare' kan melde sig ud af. De fleste af os har i større eller mindre grad oplevet eller har været vidner til sladder på sociale medier, øgenavne, rullende øjne, tilråb og skub i skolegården i praksis og de fleste står ofte hjælpeløse, når de står over for mobning.

Hvis mobning ikke bliver stoppet i tide, kan det have stor betydning for elevernes videre liv i skolen og senere i livet, derfor har vi valgt at arbejde med emnet.

Læsevejledning
I forhold til udarbejdelsen af opgaven har vi anvendt relevant forskning og litteratur, der er baseret på mobning i skolen. For at få en helhedsforståelse i forhold til mobning og for at supplere den teoretiske del, har vi valgt en praktisk tilgang ved anvendelse af en case fra sidste års praktik.

Vi støtter os op ad undersøgelser, teorier omkring mobbeforståelser ved især Dorte Marie Søndergaard: professor i socialpsykologi, Helle Rabøl Hansen: jurist og lektor (DBU, u.å) som begge er en del af forskergruppen eXbus, der foretager den nytænkende forskning ved at se mobning i lyset af sociale dynamikker fremfor den mere individorienterede forståelse, som bl.a. bliver præsenteret af professor Dan Olweus. Derudover bruger vi Helle Plauborgs teori om klasseledelse, Louise Klinges teori omkring relationskompetence og Nina Raaschous teori omkring konflikthåndtering... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve om mobning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.