Kompetencemålsprøve om inklusion i skolen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 36
  • 11671
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 06-11-2020

Kompetencemålsprøve om inklusion i skolen

Kompetencemålsprøve i pædagogik og lærerfaglighed

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer tage udgangspunkt i det enkelte barns behov og læringsforudsætninger, og samtidig sikre, at det enkelte barn oplever sig selv som en del af læringsfællesskabet?

Indhold

Indledning 2
Pædagogisk tema og problemformulering 3
Didaktisk nærbillede 3
Observation af to natur og teknologi lektioner: 3
Undervisningsplan 4
Teori 7
Relationskompetence 7
Undervisningsdifferentiering 8
Cooperative Learning 8
Zonen for den nærmeste udvikling 9
Inkluderende klasseledelse - den rammesættende dimension 10
Kvalitativ inklusion og IC3-modellen 10
Analyse 11
Relationskompetence 11
Den rammesættende dimension 13
Klasseledelse med fokus på inklusion og undervisningsdifferentiering 16
Zonen for nærmeste udvikling og stilladsering 17
Marginal og perifer deltagelse 20
Lovgivning om inklusion 21
Kvalitativ inklusion og IC3-Modellen 22
Konklusion 25
Handlingsperspektiv 26
Litteraturliste 28
Bilag 29

Uddrag

Vores pædagogiske temaer inklusion i skolen.

Indledning
I vores opgave, vil vi undersøge og analysere, hvordan vi som lærere kan tilrettelægge en undervisning, som kan sikre, at alle elever får den nødvendige fagliglighed samtidigt med, at vi har blik for at handle ud fra elevernes forskellige behov og forudsætninger. Velvidende, at det kan være en udfordring for læreren, da det både kræver tid og ressourcer, og kommer an på, hvor kompliceret læringssituationen er for den enkelte elev, samt for resten af klassen. Der er mange aspekter der spiller ind, og det kan være en opgave, der ikke altid er lige til, når man snakker om inklusion og inklusionsloven. Lovgivningen i inklusion går ud på, at elever, der modtager mindre end 9 specialtimer, svarende til 12 lektioner om ugen, ikke længere modtager specialundervisning og skal inkluderes i den almindelige skole. Formålet er at løfte det faglige niveau for alle skolens elever. Den tager afsæt i Salamanca erklæringen (Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning fra 1994, s. 2) og lyder således:

---

I vores opgave er vi særligt optagede af tre perspektiver, som vi vil sammentænke og integrere: et læringsperspektiv (elevens læring og udvikling), et undervisningsperspektiv (almen undervisningskompetence) og et inklusionspædagogisk perspektiv (specialpædagogik). Ved at anvende disse kompetencer, vil vi skabe en triangulering mellem læring (eleven), undervisning
(læreren) og inklusion (klassen). Vores hensigt er, at vi via arbejdet med disse kompetencer, forsøger at skabe et mere inkluderende læringsmiljø for eleverne, ved at tage højde for deres læringsforudsætninger.

Vi har i vores opgave valgt at tage udgangspunkt i en erfaret case, som vi har fra vores praktik. Den vil i opgaven fungere som et eksemplarisk afsæt og ligger til grund for vores valg af problemformulering... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve om inklusion i skolen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.