Kompetencemålsprøve om filosofi og ondskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Godkendt
  • 23
  • 3837
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2021
  • 23-05-2022

Undervisningsforløb: Kompetencemålsprøve om filosofi og ondskab

Kompetencemålsprøve til eksamen i Kristendomskundskab om filosofi.

Problemformulering
Hvordan kan man, ved hjælp af et undervisningsforløb om ”Ondskab”, for en 6. klasse i
kristendomskundskab, styrke elevernes almendannelse og gøre dem i stand til at reflektere filosofisk over tilværelsesspørgsmål?

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Teori 3
Religionsdidaktiske tilgange og overvejelser 3
Filosofi med børn 4
Den religiøse dimension 5
Dannelse 7
Konklusion 8
Undervisningsforløb 9
Lektion 1 9
Lektion 2 11
Lektion 3 13
Lektion 4 15
Formål og kompetencemål 16
Litteraturliste 17
Bilag 18

Uddrag

Indledning
Hvad er godt og hvad er ondt? Det er et helt grundlæggende filosofisk tilværelsesspørgsmål, som indgår i alle menneskers liv, men spørgsmålet er ikke simpelt at svare på. Vi står overfor valg hver dag, som kan opfattes som gode eller onde, afhængigt af vores egne, men også andres livsopfattelser, moral og holdninger, hvilket gør det svært at bearbejde og konkretisere, hvad der er universelt ondt eller godt. Religioner har klare regelsæt for, hvad den gode og onde handling er, f.eks. de 10 bud, men også de bliver fortolket og anvendt forskelligt, fra individ til individ og kan derfor ikke klargøre, hvad den gode og onde handling er for alle mennesker.

Derfor er det et spørgsmål, der er interessant og vigtigt at arbejde med i folkeskolen, i et filosofisk, religiøst og dannelses perspektiv, da eleverne kommer til at skulle tage stilling til deres egen, men også andres holdninger om emner og spørgsmål, der indeholder nuancerede dilemmaer om godhed og ondskab. Mit undervisningsforløb vil derfor handle om de filosofiske spørgsmål om ondskab, hvori religion vil blive inddraget, i form af bibelske fortællinger. Undervisningsforløbet skal ende ud i, at eleven bliver dannet i filosofisk tænkning og får redskaberne til, at kunne arbejde med og forstå egne og andres holdninger til svære emner, hvor der ikke er en klar separation mellem den gode og den onde handling... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve om filosofi og ondskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.