Kompetencemålsprøve med analyse af læremiddel

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Undervisning af tosprogede elever (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 14
  • 5190
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 19-09-2019

Læremiddelanalyse: Kompetencemålsprøve med analyse af læremiddel

PL4 - Undervisning af flersprogede elever.

Opgaven handler om hvordan man tilgodeser flersprogede elever i sin undervisning og analyserer et læremiddel.

Problemformulering
Hvordan kan man tilrettelægge en undervisning i kristendomskundskab, som imødekommer flersprogede elevers sproglige udvikling med udgangspunkt i undervisningsmaterialet Religion nu 3?

Indhold

Indledning 1
Problemfelt 2
Præsentation af Religion nu 3 3
Læsevejledning 3
Teori 3-5
Analyse af Religion nu 3 5
Udtryk og indhold 5-6
Differentiering og progression 6-7
Legitimitet og lærerstørre 7-8
Diskussion og redidaktisering 8-11
Sammenfatning 11
Litteraturliste 12
Bilag 1 – Demo-version 13

Uddrag

Indledning
Fra mellemtrinnet øges den sproglige kompleksitet i skolens tekster. Elevernes faglige viden udbygges. Den faglige læsning og skrivning er en særlig udfordring for flersprogede elever. Det er det, fordi de skal læse og skrive, og lære fag på deres andetsprog, samtidig med at de lærer dansk. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på undervisningstiltag, som kan hjælpe flersprogede elever i deres læringsproces. Som lærer, er man også nødt til at være opmærksom på, at det ikke blot er dansklærerens ansvar at støtte eleverne sproglige udvikling. Alle fag i folkeskolen har et fagsprog, som eleverne skal tilegne sig (Esmann, 2012, s. 183). I kristendomskundskab ser man en stor diversitet af teksttyper, og alle disse teksttyper besidder hvert et fagsprog. Disse tekster skal også læses og forstås på bestemte måder. En berettende tekst i biologi, er ikke det samme som en berettende tekst i kristendomskundskab. Der er således mange bolde i luften, når fagsprog skal integreres i eleverne sprog.

Religion nu 3
Præsentation af læremiddel
Læremidlet består af en grundbog til eleverne Religion nu 3 og en lærervejledning Religion nu 3 – Lærervejledning og yderligere en arbejdsbog til eleverne, Religion nu 3 - Arbejdsbog. Der vil tages udgangspunkt i kapitel 3 - Paulus fra grundbogen og lærervejledningen. Bøgerne er en del af et system Religion nu 1-9 udgivet af Gyldendal. Fokusset i denne analyse, vil være på materialets tilgængelighed, differentiering, progression, lærerstøtte og legitimiteten for læserne. Hvordan skal... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve med analyse af læremiddel

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.