Kompetencemålsprøve med analyse af kortfilm

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Dansk 1. – 6. klassetrin
  • Godkendt
  • 17
  • 4147
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2018
  • 12-06-2018

Kompetencemålsprøve med analyse af kortfilm

Kompetencemålsprøve i dansk, som indeholder en filmanalyse af kortfilmen "Pistol" af Andreas Thaulow, dette gøres ved hjælp af kognitivistisk psykologisk teori, Raskins 7 parametre og kausale realtioner.

Indeholder også et forslag til et undervisningsforløb om filmen til en 6. klasse.

Lærerstuderende.dk's kommentar

Der mangler en litteraturliste.

Indhold

Case 1
Resume 1
Teori 2
Kognitivistisk psykologisk teori 2
Kausale relationer 3
Raskins 7 parametre 3
Analyse 3
Filmiske virkemidler 5
Diskussion og perspektivering 12

Uddrag

Case
Du er dansklærer i en 5. klasse, hvor I arbejder med temaet Leg eller alvor i nyere
og ældre tekster til børn. I den forbindelse skal eleverne arbejde med både tekst A
og B. Du kan vælge at lægge dit hovedfokus på tekst A og perspektivere til tekst B
eller omvendt. Du vil gerne styrke elevernes analytiske færdigheder, og du ønsker at
eleverne får øje på, at tekster er præget af den tid, de er blevet til i.

---

Analyse
Filmen “Pistol” er en fiktiv fortællende kortfilm, instrueret af Andreas Thaulow. Den udkom i 2016, og varer 4,56 minutter. Der er en aldersgrænse på 11 år til filmen. Den er velegnet til elever på mellemtrinnet, da de her har lært at skelne mellem fiktion og faktion.
I kortfilmen “pistol” er der få personer involveret: Bilal, Hans far og manden der hopper ind i taxaen. Der er en biperson i starten af filmen, da der er en dreng der leger med Bilal i starten.
Handlingsforløbet i filmen foregår i Bilals fars taxa, ...

---

Undervisningsforløb og didaktiske overvejelser
1. lektion
Eleverne finder sammen 2 og 2, og skal sammen besvarer nogle spørgsmål om hvad en kortfilm er, og hvilke filmiske virkemidler der er med til at forme en film... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve med analyse af kortfilm

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.