Kompetencemålsprøve i specialpædagogik og lærerfaglighed

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 27
  • 7652
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2018
  • 31-05-2018

Kompetencemålsprøve i specialpædagogik og lærerfaglighed

Kompetencemålsprøve i specialpædagogik fra pædagogik og lærerfaglighed.

Problemformulering
Hvordan kan man igennem klasseledelse skabe et inkluderende klasserum så alle elever får deltagelsesmuligheder i det faglige og sociale fællesskab?

Opgaven kommer ind på teoretikere som Rasmus Alenkær, John Hattie, og Hilbert Meyer.

Forfatterens kommentar

Jeg ville stille mig kritisk til de benyttede teoretikere og have fokuseret mere på differentiering af undervisning.

Indhold

1| Indledning 3
2| Præsentation og begrundelse af lærerfaglig problemstilling 4
3| Præsentation og begrundelse af erfaret og dokumenteret case 5
4| Begrundelse for den valgte teori og afklaring af centrale begreber 6
5| Analyse af case 10
6| Beskrivelse og begrundelse af undervisningsforløb 15
7| Diskussion af case og undervisningsforløb 20
Konklusion
8| Litteraturliste 23
9| Bilag 24

Uddrag

1| Indledning
Indenfor den danske folkeskole er elevmangfoldigheden stor, og denne udfordrer praksissen i lærerfaget. Lærerne skal kunne omfavne enhver elev, og reflekterer over hvordan de kan støtte dem i deres individuelle læreprocesser. Dette gøres ved hjælp af didaktiske overvejelser i klasseledelsen, samt udarbejdelse af forløb i undervisningen.
I folkeskoleloven under folkeskolens formål står således: Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle (Retsinformation.dk kap 1 § 1stk.2) . Da vi er kommende lærere, er folkeskoleloven vigtig at have med i vores pædagogiske overvejelser. I praktikperioden på en Københavnsk skole, bød denne på en klasse med et fagligt højt niveau, bortset fra en enkelt elev der skilte sig ud af mængden. Denne elev havde ingen tillid til egne muligheder, og hendes selvbillede var negativt.
I casen tages der udgangspunkt i en oplevelse fra praktikken, hvor i denne elev er hovedpersonen. Fokuset i opgaven er at finde ud af, hvordan denne elev kan inkluderes ved hjælp af inkluderende klasseledelse. Der er blevet udarbejdet en lærerfaglig problemformulering, som bliver besvaret ved hjælp af udvalgte teoretikere. Der bliver analyseret ud fra Alenkærs teori indenfor kvalitativ inklusion, og Peter Farrells 4 aspekter indenfor inklusion. Der bliver derudover taget fat i John Hatties teori om synlig læring, og Maria-Christina Secher Schmidts artikel omhandlende inkluderende klasseledelse.
Til slut i opgaven diskuteres der ved hjælp af case og undervisningsforløb, hvilke fordele og ulemper der kunne være i denne... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve i specialpædagogik og lærerfaglighed

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.