Kompetencemålsprøve i Natur/teknologi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 36
  • 7575
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2020
  • 21-02-2020

Kompetencemålsprøve i Natur/teknologi

Kompetencemålsprøve i natur/teknologi, som indeholder prøveprodukter til eksamen i Natur/teknologi.

I opgaven er der fire opgaver som hver især berører biologi, geografi og fysik/kemi, som var et krav. En af opgaverne blev trukket til eksamen:

Prøveprodukt 1 – Plade tektonik
Problemstilling
Hvordan kan jeg som natur/teknologi lærer skabe en indholdsmæssig progression i et forløb om pladetektonik?

Prøveprodukt 2 – Løb for livet
Problemstilling
Hvordan kan jeg som natur/teknologi-lærer styrke elevernes modelleringskompetence i forløbet løb for livet?

Prøveprodukt 3 – Kroppen
Problemstilling
Hvordan kan jeg som natur/teknologi-lærer styrke elevernes lærings udbytte ved et besøg i til et eksternt læringsmiljø i et forløb om kroppen?

Prøveprodukt 4 – affald og ressourcer
Problemformulering
Hvordan kan 5E modellen bruges til at tilrettelægge undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning i et forløb affald og ressourcer?

Forfatterens kommentar

Opgaven om affald og ressoucer var den "dårligste", da jeg fik blandet handle perspektiv ind i analysen. Samtidig med at jeg ikke havde valgt det bedste læringsmateriale i forhold til hvad min problemformulering var. Jeg ville derfor gerne analysere et andet læringsmateriale som har fokus på undersøgelseskompetence, så det giver mening i forhold til min problemformulering.

Indhold

Prøveprodukt 1 - Plade tektonik 3
Indledning 3
Problemstilling 3
Metode 3
Teori 4
Progression 4
Progressionstræ 4
IBSE-didaktikken 4
Målstyret undervisning 5
Analyse 5
Diskussion 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Prøveprodukt 2 – Løb for livet 12
Indledning 12
Problemstilling 12
Metode 13
Teori 13
Modeller i naturfag 13
Analyse 14
Model 1 – kroppens sener og muskler 14
Model 2 – kroppens blodskredsløb 15
Diskussion 16
Konklusion 17
Litteraturliste 18
Bilag 19
Prøveprodukt 3 – Kroppen 23
Indledning 23
Problemstilling 24
Metode 24
Teori 24
Ted Ansbacher 24
John Dewey 24
Lev Vygotsky 25
Analyse 25
Diskussion 26
Konklusion 27
Litteraturliste 28
Prøveprodukt 4 – affald og ressourcer 29
Indledning 29
Problemformulering 29
Metode 30
Teori 30
Undersøgelsesbaseret undervisning 30
5Emodellen 30
Analyse 31
Diskussion 33
Konklusion 34
Litteraturliste 35

Uddrag

Indledning
Natur/teknologi faget er et bredt fag i folkeskolen som forbereder eleverne på fagene fysik, kemi, biologi og geografi efter 6. klasse. Fælles målene for natur/teknologi faget dermed skabe en faglig progression indenfor forskellige temaer. Progression i faget kan være svært at overskue og der kan være mange udfordringer som Birgitte Lund Nielsen har forsøgt at overskuelig gøre med ”progressionstræet”. Dette kan med fordel anvendes af læreren til at skabe sammenhæng på tværs af de naturfaglige fag. Med fordel kan det også bruges lærerne imellem når der sker overdragelse fra indskoling, til mellemtrin og udskoling for at sikre at de faglige emner og begreber bliver videre ført og der bliver bygget yderligere viden på (Nielsen, 2013). Af folkeskolens formåls paragraf fremgår det at, jeg som lærer skal forberede eleverne efterfølgende uddannelse (UVM, 2018:
Folkeskolelovens formålsparagraffer). Med dette i mente, vil jeg i indeværende opgave undersøge hvordan jeg sikrer at der sker en faglig progression i et forløb om pladetektonik på baggrund af hvad eleverne tidligere har arbejdet med i 1-4 klasse... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve i Natur/teknologi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.