Kompetencemålsprøve i kristendomskundskab

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Kristendomskundskab/religion
  • Ingen givet
  • 15
  • 3928
  • PDF
  • Læreruddannelsen Zahle
  • 2017
  • 03-05-2018

Kompetencemålsprøve i kristendomskundskab

Dette er den skriftlige del af kompetencemålsprøven i kristendomskundskab og omhandler emnet: Etisk dannelse i folkeskolen – bibelske fortællinger.

Problemstillinger

For at se nærmere på hvordan elevernes kompetencer indenfor etik kan styrkes, har jeg valgt at arbejde med følgende problemstillinger:

- Hvad er etik?
- Hvordan kan arbejdet med bibelske fortællinger styrke elevernes kompetencer indenfor etik og moral

Underviserens kommentar

Jeg fik 10 for denne opgave, eksaminator og min underviser roste indholdet.

Indhold

Emne til religion: Etisk dannelse i folkeskolen – bibelske fortællinger 2
Indledning 2
Hvad er etik? 3
Definition af etik 3
Etik i kristendommen 3
Etik i Islam 4
Konsekvensetik (utilitarisme/nytteetik) – Jeremy Bentham 5
Pligtetik (deontologisk etik) – Immanuel Kant 6
Analyse af bibelske fortællinger 6
Opsummering 10
Litteratur liste 11
Bilag 1 13
Undervisningsplan 13

Uddrag

Indledning
Det er i dag svært at begrunde etikken, og derfor endnu sværere at definere en fælles etik.
Vi foretager alle etiske valg og vurderinger dagligt, gennem vaner, intuitioner eller gennem grundige overvejelser og derfor er det vigtigt at beskæftige sig med etisk dannelse i kristendomsundervisningen. Som kristendomslærer i et multikulturelt samfund møder vi elever med hver deres habitus og det samler en mangfoldighed af normer og værdier, derfor er det vigtigt at kunne skelne mellem forskellige kulturer og de værdier kulturerne bringer. Kun derfra kan vi lede eleverne til et stadie hvor de kan reflektere over deres egen identitet og dannelse.
Jeg vil derfor i gennem denne opgave forsøge at belyse hvad der forstås som etik i Kristendommen, samt belyse etikken fra islams perspektiv og derefter analysere en bibelskfortælling fra både GT og NT. Afslutningsvis vil jeg komme ind på pligt etik, konsekvens etik og derefter vil jeg runde af med en opsummering.

Hvad er etik?
Definition af etik
”Etik: (gr. ethos) skik, vane. Overordnede retningslinjer for moralen.
Moral: (lat. moris). Skik og brug. Handler om godt og ondt, hvad man bør gøre, og hvad man bør undlade at gøre.” (Religion og etik, 2016)
Etik er læren om hvad der er det rigtige at gøre, hvis man vil skabe et godt liv for sig selv og andre. Etik omhandler det rigtige og det forkerte, og hvordan man begrunder for hvorfor en handling er rigtig eller forkert. Moral i praksis er etik, da etikken er teorierne bag vores moralske handlinger. (Hinge, Helle og Henrik Juul, 2005, s. 13). At praktisere en religion indebærer ofte at man skal indrette sig efter nogle påbud, forbud eller andre former for regler og kategoriseringer. Disse påbud/forbud/regler mv. er med til at give en ide om hvordan man skal leve sit liv og tage de rette... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve i kristendomskundskab

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.