Kompetencemålsprøve i Billedkunst

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Billedkunst
  • Godkendt
  • 17
  • 3224
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2020
  • 11-08-2020

Synopsis, Undervisningsforløb: Kompetencemålsprøve i Billedkunst

Kompetencemålsprøve, i billedkunst, den skriftlige del, synopsis. Afgangsprojekt i PLAKATER og tematisk arbejde.

Problemformulering

Hvordan kan man i billedkunstundervisningen i 5. klasse arbejde undersøgende med plakaten som genre og dets visuelle virkemidler gennem æstetiske læreprocesser samt tematisk billedarbejde?

Forfatterens kommentar

Karakteren er en samlet karakter, mundtlig + skriftlig del, som var totalt fyldestgørende. Så opgaven lå nærmere til 12.

Indhold

Indledning s. 2
Problemformulering s. 3
Metode s. 3
Teori s. 4
- Tematisk billedarbejde s. 4
- Æstetiske læreprocesser s. 5
- Learning by doing s. 6
- Visuel kommunikation s. 6
Undervisningsforløb s. 7
- Afprøvet undervisningsforløb s. 8
- Redidaktiseret undervisningsforløb s. 8
Afrunding s. 13
Litteraturliste s. 14
Bilag s. 15

Uddrag

Metode
For at undersøge samt besvare ovenstående problemformulering vil vi indledningsvist undersøge, hvordan tematisk billedarbejde kan bidrage til en rammesættelse af billedkunstundervisningen samt, hvilke potentialer temaet natur kan give i arbejdet med plakaten. Dette vil vi gøre med inddragelse af relevant teori, hvor vi vil inddrage Ingelise Flensborgs teori om tematisk billedarbejde. Tilmed inddrages Kirsten Skovs teori om æstetiske læreprocesser, og John Deweys pædagogiske princip Learning by doing. Endvidere finder vi det relevant kort at redegøre for visuel kommunikation med fokus på plakaten. Dette teoriafsnit vil primært understøttes ved hjælp af Arvedsen og Mathiesen.
Med udgangspunkt i det afprøvede undervisningsforløb i vores 4. års praktik, vil vi fremhæve særligt fire udfordringer i billedkunstundervisningen og derigennem redidaktisere disse i et nyt forløb. Afslutningsvis vil vi kort afrunde opgaven samt opstille to diskussionsspørgsmål, som vil danne udgangspunkt for den mundtlige eksamen.
Nedenstående har vi udarbejdet en grafisk model for visuelt at understøtte, hvorledes opgaven er struktureret:

---

Undervisningsforløb

I følgende afsnit vil kort redegøre for afprøvet undervisningsforløb i vores 4. års praktik, hvor vi vil fremhæve udfordringer og mangler i forløbet, som efterfølgende vil redidaktiseres og kvalificereres i et nyt forløb. Det nye redidaktiserede forløb vil uddybes yderligere til den mundtlige eksamen.

Undervisningsforløbet i visuel kommunikation med fokus på plakater udførte vi i en af vores 4. års praktikker, hvorfor undervisningsforløbet er planlagt, gennemført og evalueret i 5.A på skole X... Køb adgang for at læse mere

Kompetencemålsprøve i Billedkunst

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.