Kommunikation - tegn til tale - boardmaker | Pædagog

Se flere bedømmelser 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 (2 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Uddannelse

Pædagogstuderende 3. semester

Fag

Andet

Karakter

Ingen givet

Antal sider

8

Antal ord

1263

Filformat

PDF

Udgivelsesdato

28-01-2010

Rapport: Kommunikation - tegn til tale - boardmaker | Pædagog

Denne opgave har problemstillingen om hvorvidt jeg kan kommunikere med børn som ikke udtrykker sig verbalt og hvilken social skade det kan påføre hvis ikke man er i stand til at kommunikere. Jeg vil i opgaven kort komme omkring hvad tegn til tale er, og hvorfor det skal bruges. Jeg vil ydermere kommer ind over kommunikation, maslows behovs pyramide og sociale kompetencer.

Problemstilling

Hvordan kan jeg kommunikere med børn der ikke udtrykker sig verbalt og hvilken social skade kan det gøre hvis man ikke er i stand til at kommunikere?

Indhold
Introduktion til opgaven S. 2
Indledning S. 2
Problemformulering S. 2
Metode S. 2
Hvad er tegn til tale S. 3
Hvad er Boardmaker S. 3
Kommunikation S. 4
Maslows behovs pyramide S. 4
Sociale kompetencer S. 5
Konklusion S. 6
Litteraturliste S. 7

Uddrag
Indledning

Jeg, xxx er i min 2. lønnet praktik, ude i xxx børnehave, i special afdelingen, xxx. Der er indskrevet 17 børn i alderen 0-6 år, med enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, eller begge dele. Denne funktionsnedsættelse gør at mange af børnenes sproglige kunnen er svækket eller slet ingen har. Vi bruger bl.a. derfor to forskellige redskaber til at kommunikere med børnene, boardmaker, som er visuel kommunikation, og tegn til tale (ttt). Jeg har på baggrund af dette valgt at skrive om hvilken social skade det kan påføre hvis ikke det er i stand til at kommunikere, og kort belyse de to redskaber vi bruger til nonverbal kommunikation.

Metode

Jeg vil finde min viden omkring ttt i bl.a bogen tegn til børn. Jeg vil søge på nettet og jeg vil observere mine kollegaer ude i praktikken. Jeg vil finde min viden omkring kommunikation og sociale kompetencer på nettet.

Hvad er tegn til tale

Børn såvel som voksne der har en nedsat kommunikationsevne, kan med ttt underbygge de ting de gerne vil sige med tegn der understreger de vigtigste ord i sætningen. Det er på denne måde ikke som tegnsprog da tegnsprog er hele sætninger man siger med hænderne.
Ttt kan være med til at udvikle de sproglige færdigheder. Hvis man har svært ved at kommunikere med det verbale sprog, kan man visualisere sproget ved hjælp af tegn- dette gør at man med en bevægelse husker et ord, og på denne måde styrker man det verbale sprog... [læs mere nu]