Eksamensopgave om kommunikation og udvikling

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Psykologi
  • Godkendt
  • 19
  • 6820
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aalborg
  • 2004
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om kommunikation og udvikling

Eksamensopgave i psykologi om kommunikation og udvikling.

Problemformulering:
Hvordan fremmer man børn og læreres kommunikative kompetencer? Er det vigtigt for at fremme en egentlig læring?

Indhold

Problemformulering Side 2
Indledning Side 2
Daniel N. Stern – Barnets interpersonelle univers Side 3
Melanie Klein Side 5
Lærer-elev relationen Side 6
Symbolsk interaktion – Mead Side 8
Transaktionsanalyse Side 12
Diskussion Side 13
Konklusion Side 14
Litteraturfortegnelse Side 16
Bilag 1 Side 17
Bilag 2 Side 18

Uddrag

Indledning:
Da vi mener, at kommunikation er en af det vigtigste kompetencer i dynamisk samfund, synes vi, at det er et vigtigt emne at arbejde med. Vi vil se på kommunikation og samspillet mellem relationer i forhold til undervisning og læring. Barnet skal have mulighed for at gøre sig nogle erfaringer, så det får udviklet kompetencer, som det har brug for, for at kunne begå sig i det nutidens samfund. Vi vil i denne opgave lægge vægt på, hvordan den kommunikative kompetance grundlægges, da vi mener, at det er en meget vigtig
kompetance at besidde, for at kunne forbedre den institution skolen er. Som lærere befinder vi os i en position, hvor vi får tildelt en magt, som vi kan forvalte på forskellig vis. Man kan indtage den autoritære lærerrolle, eller man kan tryllebinde eleverne ved at gennemføre en fantastisk lærerstyret undervisning. Vi vil se på Melanie Klein og hendes objektionsteori i forhold til denne slags undervisning. Vi mener ikke, at det er den mest hensigtmæssigr undervisningsform, men da elever ikke før har haft ordet, har der kun været få røster mod den lærerdomineret undervisning... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om kommunikation og udvikling

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.