Kommunikation til inklusion i folkeskolen | PL3 opgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 12
  • 3509
  • PDF
  • Blaagaard Statsseminarium
  • 2015
  • 24-09-2015

Eksamensopgave: Kommunikation til inklusion i folkeskolen | PL3 opgave

Eksamensopgave i PL2 og PL3 (Specialpædagogik).

Opgaven kommer ind på, hvordan anerkendelse og kommunikation imellem aktørerne kan være med til at skabe vejen imod inklusion i folkeskolen.

Problemformulering
- Hvordan kan aktørerne bidrage til, at inklusion lykkedes - med henblik på børn i vanskeligheder, og hvilke udfordringer kan der være i samarbejdet imellem aktørerne, herunder forældresamarbejdet?

Opgaven indeholder en case om en elev samt en besvarelse af den stillede problemstilling.

Underviserens kommentar

Det var en mundtlig kommentar. Ikke helt fyldestgørende, men god.

Forfatterens kommentar

Mere dybdegående.

Indhold

Begrundelse for valg af fag og fokusområde
Indledning
Problemformulering
Case
Hvilke aktører møder vi i arbejdet med inklusion i folkeskolen?
Analyse
Hvilke aktører kan bidrage til, at inklusionen lykkedes i skolen, og hvilke udfordringer kan der være i dette samarbejde?
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Begrundelse for valg af fag og fokusområde
Begrundelsen for valg af fagene PL2 – Elevens læring og udvikling samt PL3 – Specialpædagogik bygger på min egen opfattelse af, at samspillet mellem kommunikationsteori og relations kompetence, som vi har beskæftiget os med i PL2 er yderst vigtigt i forhold til de aktører, vi møder i arbejdet med inklusion, som er et omdiskuteret emne i faget PL3.

Begrundelsen for valget af fokusområde bygger på interessen om at finde ud af, hvordan man får inklusionen til at lykkedes i praksis. Jeg har derfor valgt at beskæftige mig med de aktører, vi møder i arbejdet med inklusion i folkeskolen med henblik på at finde ud af, hvordan kommunikation, samarbejde og relations kompetence kan være med til at afgøre, om inklusionen lykkedes eller ej. Til slut vil jeg diskutere hvilke problemstillinger, der kan forekomme i samarbejdet imellem de aktører, vi møder i arbejdet med børn i vanskeligheder.

Begrundelsen bygger på endvidere på tanken om, at jeg inden for en nær fremtid skal ud og beskæftige mig med egne klasser og egne problemstillinger, og derfor gerne vil have erhvervet mig en viden om, hvilke aktører der er vigtige i inklusionen, hvilke problemstillinger der kan opstå, når disse aktører skal samarbejde samt hvilke redskaber, jeg kan benytte mig af, når dette samarbejde igangsættes. I forhold til udfordringer og problemstillinger vil jeg diskutere, hvordan kommunikationen imellem de forskellige aktører kan være med til at spænde ben for inklusionen.

Yderemere vil jeg diskutere, hvorfor forældresamarbejdet er vigtigt for, at inklusionen kan lykkedes. Jeg har valgt at inddrage en case fra egen praksis, da den giver et godt indblik i det, der kan gå galt, når aktørerne skal samarbejde. I PL3 er vi blevet introduceret for mange praksisfortællinger samt cases, og især disse er vigtige i forståelsen og opfattelsen af, hvordan hverdagen ser ud i folkeskolen, og hvordan man bør arbejde ud fra denne praksis... Køb adgang for at læse mere

Kommunikation til inklusion i folkeskolen | PL3 opgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.