Kønsroller i den danske folkeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Kønsroller i den danske folkeskole

Eksamensopgave i KLM om kønsrollekonflikter i den danske folkeskole.

Problemformulering
Hvordan ser lærere i den danske skole på kønsroller ift. demokrati, og hvilke udfordringer er der omkring idealet om ligeværd med henblik på menneskerettighederne.

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Undersøgelsesdesign/Metode
Teori
Redegørelse
Analyse
Diskussion
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Emnebegrundelse:
Da det overordnet emne/tema er ‘begrundelser for at holde skole', synes vi det var en vigtig faktor at starte med at danne os en forforståelse af, hvorfor vi egentlig holder skole ved at undersøge formålsparagraffen. Derudover har vi valgt at fordybe os i kønsroller, demokrati og ligeværd i folkeskolen, da vi mener, at de skaber er en omtalt problematik. I det danske samfund er der generelt delte meninger om kønsroller i folkeskolen og hvordan man som lærer burde gribe dette an. Derudover ser vi det interessant at diskutere og konkretisere, hvilken rolle demokrati spiller i forhold til kønsroller og ligeværd i elevernes dagligdag, hertil indbringe et blik på, hvor stor forskel der kan være til andre lande.
Vi har derfor valgt dette som vores fokusområde, da vi mener det er yderst aktuelt og interessant, og det er noget der har vækket vores opmærksomhed.

Undersøgelsesdesign/Metode:
For at belyse vores undersøgelse og finde det bedst mulige grundlag for vores problemformulering, har vi gjort brug af tekstanalyse af forskningslitteratur, artikler, teoretiske fagbøger og debatindlæg fra vores fagblad Folkeskolen.dk. Vi har valgt at beskæftige os med tekstanalyse som vores empiri for opgaven, da vi ser dette som den mest effektive metode ift. vores omfang af opgaven.

Teori:
For at belyse og undersøge vores givne problemformulering, har vi bl.a. benyttet os af teologen Hal Koch og hans teoretiske syn på begrebet demokrati, som livsform. Derudover er et centralt drejepunkt i vores opgave køn, hvorfor vi har brugt teorien om kønnet subjektivering, som i vores tilfælde skaber betydning for børns selvoplevelse. Dette hænger også sammen med det teoretiske begreb kategorisering, der i vores opgave belyser, at køn ikke er en egenskab, men noget man selv kan styre ved at “gøre”... Køb adgang for at læse mere

Kønsroller i den danske folkeskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.