Kønsopdeling i undervisning praktikrapport

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik, Matematik fællesforløb
  • Godkendt
  • 17
  • 4808
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 25-04-2013

3.-6. klasse, Praktikopgave: Kønsopdeling i undervisning praktikrapport

Praktikrapport på første årgang om kønsopdeling i undervisning.

Fokus i praktikken har været:
”Hvilke overvejelser bør man have i tankerne, før man vælger at planlægge en kønsopdelt undervisning?”

Underviserens kommentar

"Eksemplarisk opgave", "husk at gem den, og find den frem, næste gang I skriver praktikrapport!"

Forfatterens kommentar

Opgaven hører til beståelse af praktikforløbet

Indhold

Indledning 2
Indsamlingsmetode og empiri 2
X Skole3
4B 4
Køn - en social konstruktion? 4
Case: Urolige drenge, og pæn pige. (Observation fra 4. klasse) 4
Analyse 5
Hvilke biologiske forskelle har piger og drenge set i forhold til hjernen? 7
Case: Pæne piger og dumme drenge - eller omvendt? (Observation fra 4. klasse) 7
Analyse 7
Hvordan påvirker den ødipale fase eleverne? 10
Case: Samarbejde (Observation fra 4. klasse) 10
Analyse 10
Konklusion - hvad er vi blevet klogere på? 12
Referenceliste 15

Bilag

Uddrag

Indledning
Køn er en vigtig del af vores hverdag. Vores køn spiller en stor rolle i vores liv både som privatpersoner, men også som fagpersoner. I skolen gør køn sig for eksempel gældende i form af sanglegene i indskolingen, aktiviteterne på mellemtrinnet og tonen i omklædningsrummet i 7. klasse.

Vi fik øjnene op for køn og kønsforskelle i forbindelse med en lektion i psykologi i efteråret. Her arbejdede vi primært med det socialpsykologiske og det teologiske perspektiv. Lektionen åbnede op for vores nysgerrighed, og det var grunden til, at vi valgte at eksperimentere med kønsopdelt undervisning i vores praktik.

Oprindeligt ville vi havde arbejdet med om kønsopdeling i undervisningen motiverede eleverne, men efter vores praktik periode har virkeligheden vist sig at være anderledes. Vi kom i en klasse, hvor vi oplevede at pigerne og drengene i virkeligheden havde bedre af, at arbejde sammen på tværs af kønnene... Køb adgang for at læse mere

Kønsopdeling i undervisning praktikrapport

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.