Køn, Seksualitet og Mangfoldighed | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Pædagogstuderende 2. semester
  • Pædagogik
  • Godkendt
  • 9
  • 2498
  • PDF
  • 2019
  • 15-08-2019

Køn, Seksualitet og Mangfoldighed | Studieprodukt

Studieprodukt i Pædagogik på pædagoguddannelsen om temaet Køn, Seksualitet og Mangfoldighed.

Indhold

Indledning 2
Metodeovervejelse 3
Begrebsafklaring 3
Case-Analyse 4
Centrale problematikker i Casen 4
Aktørernes positioneringer 5
Udfordringer for den pædagogiske praksis 7
Handlemuligheder 8
Litteraturliste 9
Sekundær Litteratur 9

Uddrag

Indledning
Mandlige pædagogers status i institutionerne har længe været et emne, der har været meget oppe i medierne, og et emne der er blevet drøftet meget under aftensmad spisningen hos flere familier. Der har været flere episoder, hvor man har oplevet et eller flere seksuelle overgreb på børn af de mandlige pædagoger. Det har så udledt debatten om, hvorvidt de bør blive ansat i intuitionerne blandt en masse små børn.
I casen “Køn på spil i personalegruppen, 2019” bliver der diskuteret på tværs af personalet, om hvorvidt deres overvejelser på den nye medarbejder til institutionen skal falde på personens køn eller kompetencer. De har brug for en, der kan være blandt drengene i udelivet og til brug af IT, og her kommer deres meninger til udtryk på tværs, ved at nogle af dem påpeger kønnet er ligegyldigt, eftersom en kvinde også kan tage sig af udelivet og hjælpe med IT, mens nogle af dem mener at det absolut skal være en mandlig pædagog, som skal ansættes. Temaet i casen er relevant for pædagogisk praksis, da man som mandlig studerende skal tage højdepunkt for de syn og holdninger, der er kommet igennem tiden, og de regler der gør sig gældende fra institution til institution.

Metodeovervejelse
Gennem casen lægger man hurtigt mærke til, hvordan den socialkonstruktivistiske og biologisk essentialistiske forståelse af køn kommer til udtryk. Vi har derfor valgt at have fokus på de to teorier igennem vores case analyse. Udover de to teorier har vi sat fokus på begreberne som; forståelseskategori, positionering, diskurs, og norm/struktur.
Det socialkonstruktivistiske kønsteori bygger på, at mennesket danner sig efter ens kultur og historiske fortid. Her vil man ikke have, at børnene i institutionerne og andre steder i en tidlig alder bliver kaldt for han eller hun, men derimod for den. Denne teori bygger sig derfor primært på, at mennesket er intet-kønnet, og man kan danne sig ud fra ens måde at handle og snakke på. Virkeligheden bliver formet på en speciel måde, og kønnet er dermed ikke bestemt fra fødslen. Den biologisk essentialistiske tilgang til kønnet er en teori, som bygger på, at kønnet er noget der er givet fra fødslen. Her bliver barnet kaldt for han eller hun, og der er ingen tvivl om, hvilket køn man har med at gøre. Her ser man hvert køn som én biologisk størrelse, og pigens køn bliver set som modsætning til drengens køn. Kønnene bliver her opfattet som to forskellige kategorier, og man mener, at et individ består af en indre kerne fra start, som bestemmer kønnet. Altså, at kønnet er styret af biologien... Køb adgang for at læse mere

Køn, Seksualitet og Mangfoldighed | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.