Køn, Seksualitet og Mangfoldighed | Case

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Køn, Seksualitet og Mangfoldighed | Case

En KSM opgave om en case med en dreng på 16 år, som bor på et opholdssted og er homoseksuel.

Problemformulering
På hvilken måde påvirker Jacobs omgivelser hans identitet og seksuelle orientering, og hvilken støtte kan pædagogerne tilbyde Jacob til at løse denne konflikt?

Dilemmaer:
1. Hvordan skal pædagogen forholde sig til Jacobs dilemma fremadrettet? Skal han tale med sine kollegaer om det, eller skal han selv tale med Jacob om det?
2. Skal pædagogen inddrage Jacobs forældre eller skal pædagogen undlade at inddrage hans forældre?
3. Hvad skal pædagogen gøre i forhold til vennegruppen “La Mafia”? Skal han forklare dem om Jacobs situation eller skal han selv lade Jacob fortælle om den?
4. Bør man flytte Jacob til et andet bosted, eller bør han blive hvor han er?

Indhold

Indledning
Problemstilling/dilemmaer
Redegørelse
Analyse
Handlemuligheder
Æstetisk produkt
Bilag
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Gennem tiden på tværs af kulturer, har samfundet tilknyttet et bestemt normsæt til seksualitet, som har skabt forskellige tendenser, kategoriseringer og forventninger til menneskets seksualitet. Men da normer ikke er en fast størrelse og ændres gennem tiden, opstår der flere og flere kategorier, som vi kan placere mennesker i. Vi taler ikke længere kun om heteroseksuelle forhold, men også om nyere kategorier, som homoseksuelle, transseksuelle, biseksuelle mm. Vi har i denne opgave valgt at have fokus på, hvordan socialisering og normer kan påvirke menneskers identitet samt seksualitet. Vi vil beskrive måden hvorpå de sociale påvirkninger af de stereotype normforståelser betinger aktørens selvbillede.
Jacob som er vores aktør i denne opgave, har en konflikt med sig selv, og er bange for at springe ud som homoseksuel, fordi han føler sig forkert. Jacob er 16 år gammel og bor på et opholdssted med andre unge drenge som gør det endnu svære for ham at springe ud. Gennem forældre og venner har Jacob opbygget en habitus, altså et ubevidst sæt erfaringer og holdninger, som er diskriminerende imod homoseksuelle mennesker. Grundet dette er Jacob i konflikt med sig selv.

---

Analyse
I casen kan vi se hvordan Jacobs omgivelser påvirker hans identitet og seksuelle orientering. Jacob føler sig presset, fordi omgivelserne ikke ser homoseksualitet som legitimt, idet stedet han befinder sig i, er et heteronormativt samfund. Vi kan se at heteronormativitet er den dominerende forestilling som ses i det følgende citat: “Der er en hård tone mellem drengene, hvis primære samtaleemner er centreret om, hvor mange damer de har nedlagt, hvor store bryster de har og hvem de har slået op med.” (S.1, l.12-14). Heteronormativitet dækker over... Køb adgang for at læse mere

Køn, Seksualitet og Mangfoldighed | Case

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.