Køn og kønsforskelle | ELU | Modulopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 13
  • 3612
  • PDF
  • Læreruddannelsen Aarhus
  • 2021
  • 02-03-2022

Køn og kønsforskelle | ELU | Modulopgave

Modulopgave om køn og identitet – om hvordan man som lærer skal forholde sig til roller og lign. i undervisning.

Problemstilling
Hvilke tiltag kan fremme den faglige ligestilling i undervisningen i skolen?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Case 2
Teoretiske værktøjer 3
Paul-Michel Foucault 3
Den biologiserende og sociokulturelle tilgang til køn 3
Vitalisering 4
Teaching Learning Cycle 5
Casen under luppen 6
Fællesskabshenførende rettethed 6
Retorik og sociokulturel indflydelse i klasserummet 6
Når biologien spiller ind 8
Biologisk eller samfundskulturel indflydelse – Hvad skal vi gøre? 8
Hvad skal vi gøre i praksis 10
Hvordan sidder vi i klassen 11
Alternative opgaveformer 11
Køn på skemaet 12
Bibliografi 13

Uddrag

Indledning
Køn og kønsopfattelse fylder mere og mere i den danske folkeskole og i det danske samfund. Hvordan defineres køn og kønsopfattelsen? Og hvorledes spiller det en rolle i klasserummet? Dette er nogle af emnerne vi ønsker at belyse i denne opgave, ved brug af forskellig teori og forskning.

Case
Det er onsdag eftermiddag i 6A. Helene underviser i dansk og er godt i gang med dagens program. Under sidste oplæg bliver hun forstyrret af Tobias og Carl, som sidder og snakker og skubber lidt til hinanden. Hun beder hurtigt de to drenge om at tie stille og høre efter, men få minutter efter begynder de at snakke igen. Helene bliver frustreret og beder med hævet stemme drengene om at stoppe.
Dagens lektion handler om novelleskrivning inden for romantikken og er et afsluttende projekt på et ...

---

Casen under luppen
I følgende afsnit, vil vi fokusere på, hvilke problematikker der er i ovenstående case. Det første vi vil tale om, er den uro Tobias og Carl skaber og hvorledes Helene reagerer på denne.

Fællesskabshenførende rettethed

Ser vi på den uro der omtales i første del af ovenstående case, vil man kunne argumentere for, at det ville være en god ide at kigge på vitaliseringsmodellen. I dette eksempel, ville det primært være den fællesskabshenførende rettethed, der vil være fokus på. Drengene Tobias og Carl, som bliver nævnt... Køb adgang for at læse mere

Køn og kønsforskelle | ELU | Modulopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.