Køn og kønsforskelle | Eksamensopgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Psykologi, Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 2569
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2013
  • 20-06-2013

Køn og kønsforskelle | Eksamensopgave

Eksamensopgave i psykologi om køn og kønsforskelle.

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer tilrettelægge undervisningen så både piger og drenge får mulighed for at lære?

Underviserens kommentar

Vel- og gennemarbejdet opgaven. Opgaven sammen med den mundtlige præsentation gav en karakter på 12

Indhold

1. Køn i skolen 1
2. Den socialpsykologiske og den neurologiske tilgang til køn 2
2.1 Køn - en social konstruktion? 2
2.1.1 Case: Hvem er pålidelige? (Observation fra 4. klasse) 2
2.1.2 Analyse 3
3. Hvordan skaber vi den bedste forudsætning for læring hos piger og drenge? 4
4. Konklusion 6
5. Perspektivering 7
Litteraturliste 7

Uddrag

Vi vil starte opgaven ved at koble den socialpsykologiske og neurologiske tilgang til køn, på en case fra vores praktikperiode, jan 2013. I socialpsykologien vil vi på baggrund af casen have fokus på sproget som en talehandlingsteori og som positionering. I den neurologiske tilgang vil vi inddrage lektor i psykologi og dansk, Ann Elisabeth Knudsens fortolkninger af hjerneforskningen på området. Overfor Knudsens fortolkninger vil vi inddrage hjerneforsker og forsker i kognitiv videnskab, Christian Gerlachs forklaring om køn og kønsforskelle.

Herefter vil vi diskutere forudsætninger for, hvordan piger og drenge lærer bedst. Det vil vi gøre ved at inddrage Ann Elisabeth Knudsens forslag til rammerne for kønsopdelt undervisning, og koble hendes forslag på en case fra vores praktik som modbeviser virkningen af forslaget. I den forbindelse vil vi inddrage speciallæge i børnepsykiatri, Gideon Zlotnik og biolog Nadja Mariager... Køb adgang for at læse mere

Køn og kønsforskelle | Eksamensopgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.