KMP i PL1, 2 og 3 om klasseledelse, undervisningsdifferentiering og rammesætning

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)Almen undervisningskompetence (Pædagogik og Lærerfaglighed)Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 21
  • 6071
  • PDF
  • 2019
  • 31-03-2020

Kompetencemålsprøve, Undervisningsforløb: KMP i PL1, 2 og 3 om klasseledelse, undervisningsdifferentiering og rammesætning

PL1, 2 og 3 - Kompetencemålsprøve i Specialpædagogik, Almen undervisningskompetence og Elevens læring og udvikling.

KMP'et handler om klasseledelse, undervisningsdifferentiering og rammesætning. Indeholder også et forslag til undervisningsforløb til en 5. klasse i dansk om eventyr.

Problemformulering
Hvordan kan man igennem klasseledelse skabe et inkluderende klasserum, hvor alle elever er motiverede til at deltage i det faglige og sociale fællesskab?

Indhold

Indledning 1
Valg af pædagogisk tema 2
Problemformulering 3
Læsevejledning 3
Undervisningsforløb 3-5
Didaktiske overvejelser 3-5
Metode 6
Personbetegnelser 6
Didaktisk nærbillede 6-7
Analyse 7-11
Inklusion 7
Klasseledelse 8
Undervisningsdifferentiering 8-9
Anerkendelse 9-10
Normalitet og afvigelse 10-11
Handletiltag og Diskussion 11-12
Perspektivering 12
Litteraturliste .13-14
Bilag .15-20

Uddrag

Valg af pædagogisk tema
Denne opgave vil berøre de tre kompetenceområder: almen undervisningskompetence, elevens læring og udvikling og specialpædagogisk. Indenfor den almene undervisningskompetence vil jeg bl.a. komme ind på klasseledelse, undervisningsdifferentiering og rammesætning. Under elevens læring og udvikling ser jeg på måder at benytte anerkendelse og opbygning af selvværd. Indenfor specialpædagogikken vil jeg kigge lidt nærmere på inklusion og normalitetsbegrebet. Derfor har jeg valgt følgende som pædagogisk tema: Motiverende lærer-elev relationer. I en rapport fra Undervisningsministeriet, fremhæves væsentlige aspekter ved god klasseledelse. Den påpeger anbefalinger for relationsarbejdet. Den nævner bl.a.: “At der arbejdes på etablering af positive og værdighedsskabende relateringspraksisser med opmærksomhed på elevernes indbyrdes relateringer, og på at relationer mellem klasselederen og elever øver indflydelse på såvel elevers læring som elevers selvtillid, autonomi, motivation og oplevelse af at gå i skole samt motivation for at uddanne sig videre” (UVM, 2014, s. 18). I en tidligere rapport fra undervisningsministeriet og finansministeriet understreges det, at lærerens formelle og personlige kompetencer er afgørende for arbejdet med inklusion. Et større fokus på kompetencer og kompetenceudviklingsstrategier er derfor nødvendigt. Relationskompetence, klasseledelseskompetence, fagdidaktisk kompetence, analyse- og refleksionskompetence er bl.a. kategorier, som anses som en forudsætning for arbejdet med inklusion (Nielsen, 2016, s. 20).

Læsevejledning
Først i opgaven kommer undervisningsforløbet, her er udvalgt en enkelt undervisningsgang, som er gennemført i anden praktik. Dette vil være begrundet teoretisk og læringssyn vil blive forklaret. Herefter kommer det didaktiske nærbillede, efterfulgt af en analyse med udvalgt teori. I analysen vil problematikken i nærbilledet blive undersøgt. Til sidst diskuteres handletiltag. Som bilag er et skema af undervisningsforløbet fra alle 6 uger af praktikken... Køb adgang for at læse mere

KMP i PL1, 2 og 3 om klasseledelse, undervisningsdifferentiering og rammesætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.