KLM modulgodkendelse om reformationen og krigen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Modulprøve: KLM modulgodkendelse om reformationen og krigen

LG2 – AD/KLM – modulgodkendelse.

Opgaveformulering

Lav referat af reformationsbog og beskriv eget udbytte med afsæt i reformationen.

Bogen er "Hvorfor slår vi ihjel? : om reformationen og krigen" af Carsten Selch Jensen.

Underviserens kommentar

Bestået -
Brug tid på at læse din tekst igennem inden du aflevere.

Forfatterens kommentar

Der er en del små fejl i teksten, godt man ikke gik efter at blive dansklærer. Den skulle være rettet igennem af evt. en fra studiegruppen (friske øjne)

Uddrag

Hvorfor slår vi ihjel? Om reformationen og krigen, Af Carsten Selch Jensen
handler ikke rigtig om hvorfor vi slår ihjel, den handler om krig. Den sætter fokus på emner som får læseren til at undres over, om krig er legitimt, berettiget eller måske endda beordret af Gud. Den tager læseren igennem en hæsblæsende, lidt omfattende historietime hvor man møder forskellige personer, fra tidlige teolog Aurelius Augustin (354-430) forbi teolog Thomas Aquinas (1225-1274), augustinermunken og reformatoren Martin Luther (1483-1546) med flere, til flere nulevende personer. De har alle en holdning, en tanke, en ekspertise eller en vinkel på krig, den nødvendige krig, den uundgåelige krig, den retfærdige krig eller den retfærdige fred som i bogen belyses.
Bogen tager sit afsæt i tiden inden reformationen, hvor der er medtaget nedslag i Bibelen og hvor blandt andet Augustin og Aquinas uddrager argumenter til hvorfor findes krig. De mener at krig er en nødvendighed for at sikre freden i verdenen, krig er med til at straffe og drive... Køb adgang for at læse mere

KLM modulgodkendelse om reformationen og krigen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.