KLM: Helligdage, minoriteter & Civilreligion

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: KLM: Helligdage, minoriteter & Civilreligion

Eksamensopgave i KLM om helligdage, minoriteter og civilreligion.

Civilreligion set i forhold til minoritetsreligioners helligdage i folkeskolen.

Problemformulering

Hvorfor bliver det i forskellige grupper i Danmark set som et problem, at nogle skoler afholder bestemte helligdage, og er det en rimelig debat der opstår omkring disse beslutninger. Hvilke muligheder er der for at indarbejde læren om forskellige helligdage i kristendomsundervisningen.

Indhold

Indledning: 2
Metode: 3
Teori 3
Analyse:. 4
Konklusion: 6
Litteraturliste: 7

Uddrag

Metode:
Jeg har valgt at belyse det valgte emne set ud fra et civilreligiøst perspektiv, dette vil jeg gøre ved hjælp af bogen civilreligion i Danmark og ved hjælp af Helen Krags syn på minoriteter og majoriteter. Efterfølgende vil jeg forsøge at bruge disse teorier til at analyserer hvorfor nogle er utilfredse med Blågårdsskolens beslutning om at fejre eid. Jeg vil her indrage meninger fra forskellige fløje gennem en række artikler fundet på nettet, der præsenterer forskellige holdninger til emnet. Ydermere vil jeg ved hjælp af formålsparagraffen for kristendomskundskab, samt slutmålene undersøge hvorledes man i det moderne samfund forsøger at forberede eleverne på at komme ud i et integreret og globaliseret samfund... Køb adgang for at læse mere

KLM: Helligdage, minoriteter & Civilreligion

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.