Frihed, ansvar og tolerance i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Frihed, ansvar og tolerance i KLM

Eksamensopgave i KLM om frihed, ansvar og tolerance - Tema 1.

Problemstillinger:

• Kommer de danske folkeskoleelever til at mangle viden om religiøs og etnisk forskellighed så længe faget hedder kristendomskundskab og ikke religionsundervisning?

• Kan man opdrage eleverne til tolerance, når man har et fag, kristendomskundskab, som favoriserer en religion frem for andre?

Indhold

Indledning: 1
Problemstillinger: 2
Formålsparagraffen 2
Tolerance i et idéhistorisk perspektiv 3
Folkeskolens udvikling - fra almueskole til en demokratisk dannende institution 4
Kristendomskundskab i folkeskolen 4
Sammenfatning 7
Perspektivering 8
Litteraturliste: 8
Bøger: 8
Internet adresser: 8

Uddrag

Indledning:

I dagens Danmark lever vi i et multietnisk samfund, med forskellige værdier og normer. Vi lever side om side, men med hver vores religion. For at fungere som samfund, må et af de afgørende elementer være respekt og tolerance iblandt folket.
Det er derfor vigtigt, at man i folkeskolen oplyser eleverne om de forskellige religioner, og derved danner eleverne til forståelse og tolerance for hinanden.
I den danske folkeskole står skolefaget religion beskrevet som kristendomskundskab frem for religionsundervisning.
Det er vigtigt for elevernes udvikling at fastholde diskussionen og kritikken af de forskellige normer og religioner der hersker i samfundet.

---

Tolerance i et idéhistorisk perspektiv
Som tidligere nævnt er respekt og tolerance to centrale begreber i hverdagens Danmark. Vi lever sammen, side om side, men med stor forskellighed indenfor værdimæssig, kulturel og religiøs overbevisning. Skolens opgave lyder på at lære eleverne at leve sammen i et fællesskab, med respekt for hinandens værdier og normer, jf. folkeskolens § 1 stk. 3.
I Medborgerskab af Ole Korsgaard defineres begrebet tolerance som følgende: ”På det individuelle plan er tolerance en holdning eller indstilling overfor det andet menneske, som er beslægtet med respekt og agtelse for andre menneskers integritet, rationalitet, moral og ret – selvom man ikke forstår deres bevæggrunde (Huggler 2006)”2... Køb adgang for at læse mere

Frihed, ansvar og tolerance i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.