KLM eksamensopgave om etniske minoriteter

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

KLM eksamensopgave om etniske minoriteter

Eksamensopgave i KLM om kulturmødet i folkeskolen.

Den handler om, hvordan man som lærer i et multikulturelt samfund kan gøre plads til etniske minoritetsbørn og deres forældre i folkeskolen?

Problemformulering
Hvordan kan man som lærer i et multikulturelt samfund gøre plads til etniske minoritetsbørn og deres forældre i folkeskolen?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Teoretisk perspektiv
Analyse
Hvorfor skal vi gøre plads til elever og deres forældre med anden etnisk baggrund?
Hvordan kan man som lærer med en sekularistisk- eller multikulturalistisk tilgang forholde sig til dilemmaer, der omhandler forskellige kulturer og deres traditioner, såsom helligdage, på en folkeskole, og hvilke fordele og ulemper har det?
Hvordan kan en folkeskole i Danmark forholde sig til afholdelse af eid?
Hvordan imødekommer man, som lærer, bedst muligt elever og deres forældre med en anden etnisk herkomst?
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Den danske folkeskole har gennemgået en stor udvikling i løbet af de seneste par år. Heriblandt en stor stigning af elever med udenlandsk herkomst fra 5,2% i 1992-93 (Folkeskolen i tal, 2012) i tal til 10,8% i 2014 (Undervisningsministeriets databank, 2015) af alle elever i folkeskolen. Derfor har der også igennem de sidste mange år været debat fra b.la. politikere omkring, hvordan og hvor meget minoritetsreligionerne skal fylde i folkeskolen herunder også hvor meget, der skal lirkes på de danske værdier og traditioner og gives plads til andre kulturer. Vi har derfor fundet én af de debatter igennem en artikel fra Politikken, “Muslimsk helligdag lukker Københavnsk skole”.(Jørgensen, 2012) Vi fandt det interessant at se nærmere på, hvordan man som skole kan håndtere en minoritets religiøse helligdage, såsom eid, samt hvilke konfrontationer det kan lede til. Her vil vi bl.a undersøge forskellige samfundssyn og tage udgangspunkt i to ideologier, som er den multikulturalistiske og den sekularistiske, i forhold til, hvordan man ser på minoriteten og majoriteten i den danske folkeskole. Grunden til vi har valgt at tage udgangspunkt i de to ideologier, bunder i, at vi finder det meget relevant, da samfundet bliver mere og mere multikulturelt i takt med stigningen af indvandrere samtidigt med, at samfundet bliver mere og mere sekulariseret. Desuden gør vi også brug af artiklen “Kultur og etnicitet på arbejdet” (Day, Steensen, 2010), hvor vi henviser til egenskabs- og situations-forklarings-begreberne og diskuterer samarbejdet mellem lærer og børn og deres forældre med anden etnisk baggrund.

Teoretisk perspektiv
Sekularisme
Da begrebet slutter på “-isme”, er det en normativ tilgang til, hvordan man mener, at samfundet bør indrettes. Det er derfor også en ideologi. I denne ideologi ønsker man et samfund uden religion, og derfor mener man:
- Den rette løsning for staten er, at stat og religion skal holdes adskilt
- Man må gerne være religiøs, men det bør holdes privat
- Religion må ikke komme til udtryk i det offentlige rum (herunder også i folkeskolen)
Man har fokus på individets rettigheder, hvor tanken er, at alle skal have lige rettigheder. Man vil derfor sikre ligeret og lighed for loven. Denne lighed over for loven indebærer, at... Køb adgang for at læse mere

KLM eksamensopgave om etniske minoriteter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.