Menneskets frihed | Eksamensopgave | KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Menneskets frihed | Eksamensopgave | KLM

KLM eksamensopgave om studiemønster: ”Sekularisering, modernitet og tradition”.

Problemformulering
Hvordan har sekulariseringen spillet en i rolle i forhold til menneskets frihed, med særligt henblik på religionsfrihed, og hvordan kommer det til udtryk i folkeskolen og folkeskolens formålsparagraffer gennem tiden?

Indhold

Indledning
Problemformulering
Disposition
Opgave
Konklusion
Litteratur

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at skrive om menneskets frihed, men særligt henblik på religionsfriheden, og dens udvikling set i et historisk perspektiv, og hvordan teoretikere i idehistorien har præget samfundet i en retning mod religionsfrihed.
Sekularisering betyder verdsliggørelse. Det indebærer at religion og politik er adskilt, altså at samfundet indrettes efter ikke-religiøse principper, og at religion officielt er holdt ude af de offentlige institutioner . Sekularisering indebærer elementer som har betydning for menneskets frihed, og specielt åndsfrihed. Åndsfrihed er lig med frihed til at tænke, og til at danne sig sine egne forestillinger og holdninger. Herunder hører bl.a. religionsfrihed, som betyder at man har ret til frit at udøve sin gudsdyrkelse, eller at man har ret til ikke at udøve nogen form for gudsdyrkelse. Hvordan afspejler det sig i folkeskolen op gennem historien?

Disposition:
Opgaven er bygget op i en redegørende, analyserende og en diskuterede del.
1. Den redegørende del, som indeholder gennemgang af forskellige teoretikeres tanker op gennem historien.
2. Analyse af deres tanker i forhold til folkeskolens formålsparagraffer gennem ti-den
3. Diskussion af pkt. 2... Køb adgang for at læse mere

Menneskets frihed | Eksamensopgave | KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.