Jesus' menneskesyn | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Jesus' menneskesyn | Synopsis

Synopsis om Jesus' menneskesyn.

Spørgsmål til emnet:

Hvilke menneskesyn kommer til udtryk fra skabelsen og syndefaldet gennem Jesus menneskesyn?
Hvilken indflydelse for menneskesynet kommer der af Paulus, Martin Luther og Augustin?
Hvilket menneskesyn kommer af skabelsen og syndefaldet i Koranen?
Hvilket menneskesyn kommer af skabelsestroens nutidige betydning?

Indhold

Problemformulering:
Emne:
Emnebegrundelse:
Spørgsmål til emnet:
Definition af myter:
Bibelen:
Gammel testamente fortæller historien om verdens skabelse i to selvstændige myter:
Syndefaldsmyten:
Jesus syn på de ti bud og bjergprædiken:
Paulus, Martin Luther og Augustin:
Skabelsesmyten i islam:
Syndefaldet i islam:
Skabelsestroens nutidige betydning:
The Big Bang
Darwins Evolutionsteori:
Litteraturliste:

Uddrag

Emne:
Menneskesyn udfra skabelsen og syndefaldet med særlig vægt på Jesus menneskesyn, Paulus, Martin Luther, Augustin og koranen samt udfra en nutidig betydning.

Emnebegrundelse:
Vi har valgt dette emne udfra en interesse om hvilken indflydelse skabelsen og syndefaldet har haft på menneskelivet op gennem tiderne.
Vi er født i en videnskabelig og materialistisk verden, hvor vi i dag oplever en fornyet interesse for den religiøse og metafysiske dimension og derfor kunne det være spændende at studere grundteksterne fra skabelses- og syndefaldsmyten, udfra gammel tekst og udfra nutidig betydning.

---

Paulus, Martin Luther og Augustin:
Paulus, jøde og skriftklog, blev omvendt i årene 32 eller 33, fra at være forfølger af de kristne til kristendommens første teolog og mest indflydelsesrige missionær. (Ap G. 9,1-19;22,6-21; 26,12-18). Paulus bliver den som vrider kristendommen løs af jødedommen. Stående mellem 2 kulturer, den jødiske og den hellenistiske begyndte Paulus den historiske assimilation mellem den jødiske og det græske fra det første århundrede af kristendommens historie. Paulus led martyrdøden omkring år 62-63.
Martin Luther var reformator og levede under renæssancen. Han anså den subjektive trosoplevelse som det eneste holdbare i gudsforholdet. Væsentligere end kirkens sakramenter og bodsøvelser er... Køb adgang for at læse mere

Jesus' menneskesyn | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.