Klima og Vejr i Natur/teknologi | Undervisningsforløb

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Natur/teknologi
  • Godkendt
  • 18
  • 3648
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2015
  • 02-06-2015

Eksamensopgave, Undervisningsplan: Klima og Vejr i Natur/teknologi | Undervisningsforløb

Eksamensopgave med undervisningsforløb i Natur/teknologi om vejr og klima. Progression i undervisningen i forhold til emnet vejret i N/T.

Problemformulering

Vi har i opgaven valgt at vise, hvordan progressionen er i forhold til emnet ”Vejret og klima” i natur/teknologi fra 1.-6.klasse i forhold til ny forenklet mål i natur/teknologi og i forhold til børnenes udvikling. Hvilke opgaver magter de? og hvordan motiveres de?

Vi har valgt at lave et undervisningsforløb om vejr og klima for 3.-4. klasse med særligt fokus på fremstilling af egne simple vejrstationer, og herunder observationer og indsamling af data.

Det er en forudsætning, at børnene har arbejdet med emnerne nedbør og mål vejret i indskolingen. Flere af aktiviteterne kræver, at børnene foretager observationer eller målinger hver dag i løbet af en uge. Det er derfor en forudsætning for gennemførelsen af forløbet, at vi har allieret os med klassens andre lærere, så der bliver mulighed og tid til disse observationer og målinger.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Faglig viden om vejr og klima 2
Højtryk: 3
Lavtryk: 4
Vind: 4
Corioliseffekten 4
Nedbør: 4
Skyer: 4
Klima: 4
Årstiderne: 5
Drivhuseffekten: 5
CKF'er og krav 5
Trinmål 1.- 2.kl. 5
Trinmål 3.- 4. kl. 6
Trinmål 5.- 6.kl. 7
Rammefaktor 8
Naturvidenskabelige arbejdsmetoder 9
Didaktiske overvejelser 9
Konklusion 10
Litteraturliste 10
Bilag 1 11
Bilag 2 Verdenskort med klimazoner 12
Bilag 3.Undervisningsforløb 0
Bilag 4. Perspektivering mellem Piaget , Leontjew og læseplanen om progression 3

Uddrag

Indledning
Vejret er noget, vi alle påvirkes af og som vi taler om hver dag. Vores elever får førstehåndserfaring med vejret lige så snart de åbner deres øjne om morgen. De skal inden de tager i skole, tage stilling til hvilken påklædning, der er mest hensigtsmæssig og praktisk at tage på i forhold til dagens vejr.

Vejret påvirkes os alle, sne og frost kan gøre at vi kommer for sent i skole eller på arbejde, sol og varme kan få os i godt humør og føle os glade, mens tørke kan gøre skade vores afgrøder. I ferierne oplever og erfarer børnene, hvor stor forskel på, hvordan vejret arter sig forskellige steder på vores klode, og vejret er som oftest den faktor der gør om de har haft en god eller dårlig ferie.

I medierne er det meget populært hele tiden, at give oplysninger om vejrforholdene og næsten alle tv-stationer har tilknyttet vejrværter og metrologer, der flere gange i løbet af dagen forudsiger vejret.

Så uanset hvor vi færdes, vil vejret altid være en faktor, man må forholde sig til... Køb adgang for at læse mere

Klima og Vejr i Natur/teknologi | Undervisningsforløb

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.