Klima i geografi | Undervisningsforløb til 8. klasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 4. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 6
  • 1161
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2015
  • 15-05-2015

Studieprodukt: Klima i geografi | Undervisningsforløb til 8. klasse

Studieprodukt med et undervisningsforløb i geografi om emnet "Klima - Til lands til vands og i luften" til en 8. klasse. Opgaven danner grundlag for tema til eksamen.

Problemformulering

Eksperterne siger det ene, og andre eksperter noget andet. Hvordan forholder vi os til, hvad der foregår omkring hovederne på os? Det kan være svært at forholde sig til hvad der bliver sagt. Er der grund til bekymring, eller ligger faren langt væk? Hvad kan vi gøre selv? Og har vi mulighed for selv at påvirke klimaet

Indhold

Indledning:
Trinmål:
Færdigheds- og vidensmål:
Jordkloden og dens klima
Fagtermer:
Geografiprojekt
Klima: Til lands, til vands og i luften
Opgaveformulering
Forløbet
Emne
Problemformulering
Gruppekontrakt
Synopsis: skr. produkt til aflevering og bedømmelse
Tegn på læring:
Fremlæggelse
Bedømmelse
Evaluering: “Klimamåling”
Evaluering af globaliseringsforløb
Ideliste/links:

Uddrag

Klima er et stort og komplekst område indenfor geografien med mange begreber og termer. Forløbet danner grundlag for videre teoretisk og praktisk viden indenfor emnet. Eleverne skal selv erfare geografien gennem oplevelser og undersøgelser. Det er vigtigt at eleven får ejerskab af emnet, og kan sætte emnet i nær relation til sig selv.

Alt dette vil jeg gøre sammen med 18 elever i en 8. klasse med udgangspunkt i de formelle krav for området. Eleverne er inddelt i 3 grupper med hver deres hovedområde, land, vand og luft. Det kan ikke undgås at der vil være overlap af begreber indenfor de tre områder. Eleverne skal arbejde projektorienteret med læreren som supervisor. Eleverne er vant til at arbejde projektorienteret og er i faste CL-grupper (Cooperative Learning). De aftaler indbyrdes, hvem der har ansvaret for hvad, hvilket de bliver holdt op på gennem en gruppekontrakt. Sideløbende benytter eleverne en app på mobilen/tablet som logbog (Projektapp.)

App'en er en ny måde for eleverne at arbejde på, så det er kun visse elementer af app´en der bliver brugt. App'en er et redskab der skal bruges senere i 9. klasse i forbindelse med projektopgaven. Læreren kan til hver en tid følge gruppen. Materialet eleverne arbejder med skal være tilgængeligt i app'en, så de er ikke afhængig af specifikke pc'er. App'en fungere desuden som løbende evaluering af projektet, hvor elever og lærere hele tiden kan holde trit med læringen.
Elever skal beregne tid efter skoletid eventuelt i lektiecafé, men ellers er der lagt op til at grupperne mødes i fritiden.

I modsætning til projektopgaven i niende, er dette projekt mere lærerstyret, dog stadig med stor selvstændighedsgrad fra elevernes side.
Fra lærerens side vil der forelægge en liste over materiale der kan benyttes i projektet.

Der vil være krav til produktet i form af forsøg, der forholde sig til området. Forsøget kan vises som film, det kan ”bygges” til en lille udstilling, eller fremvises for klassen mm. Eleverne skal tilmed arbejde med forskellige diagrammer og ikke mindst kort... Køb adgang for at læse mere

Klima i geografi | Undervisningsforløb til 8. klasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.