Klima og levevilkår i geografi

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 14
  • 2586
  • PDF
  • Læreruddannelsen Odense
  • 2021
  • 29-04-2021

Undervisningsforløb: Klima og levevilkår i geografi

Storylineforløb i Geografi om klima og levevilkår.

Problemformulering
Der er tilsyneladende en sammenhæng mellem klima og levevilkår, afgrøder og naturkatastrofer, men hvad er sammenhængen?

Denne problemformulering og opgave stager udgangspunkt i modellering-, kommunikation og perspektiveringsaspektet af fagets kompetencemål.

Modellering - Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi

Kommunikation - Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med geografi.

Perspektivering - Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse.

Indhold

Undervisningsforløb - storylineforløb 1
Storylineforløbet del 1: 1
Storylineforløbet del 2: 3
Fagdidaktiske overvejelser 5
5E-modellen 5
IBSE 6
Litteraturliste 8
Bilag 9
Bilag 1 9
Bilag 2 10
Bilag 3 11
Bilag 4 12
Bilag 5 13

Uddrag

Undervisningsforløb - storylineforløb
Dette forløb forudsætter at eleverne har arbejdet med hydrotermfigurer, klima-/plantebælter og de ved hvordan de skal tolke dataene de finder i disse.

Eleverne bliver delt op i heterogene grupper med 4 i hver gruppe. Storylineforløbet tager udgangspunkt i 5E-modellen (kan ses på bilag 1) og IBSE (kan læses om i ”Fagdidaktiske overvejelser”)

Forløbet forløber over 3 uger med to dobbelttimer hver gang for 8. klasse. Første gang bliver der opstart på del 1 og fremlæggelsen bliver lagt den næste gang i uge 2, hvor der også bliver opstart på del 2 af forløbet. Del 2 bliver lavet færdigt i den 3 uge og her bliver del 2 også fremlagt for klassen.

Storylineforløbet del 1:
Der er ekstra penge tilovers i skolekassen til en to ugers rejse fra Canada gennem USA til Mexico. Eleverne skal nu planlægge rejsen og finde ud af hvilket slags tøj de skal have med på rejsen (Hvordan er vejret/klimaet?), de skal finde ud af, hvor landene ligger her skal de gå i gang med at undersøge både Canada, vestlige-USA of Mexico. Eleverne for opstillet disse spørgsmål, de skal svare på:... Køb adgang for at læse mere

Klima og levevilkår i geografi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.