Klasseledelse | Skinner og Bandura | Studieprodukt

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 14
  • 2446
  • PDF
  • Andet
  • 2014
  • 16-01-2015

Klasseledelse | Skinner og Bandura | Studieprodukt

Det er en akademisk opgave/studieprodukt i PL domulet "Jeg skal være lærer" om klasseledelse. Skinner og Bandura bruges som teoretikere.

Opgaven er skrevet ud fra en observation, der er blevet udført i en 9. klasse.

Problemformulering

Hvordan kan man forstå klasseledelse? Hvilke sammenhænge kan der være mellem klasseledelse og lærer-elevrelation? Hvordan kan man bruge denne viden i praksis?

Underviserens kommentar

God og velformuleret opgave, dog mangler i at uddybe det i skriver nogle gange, fx. Bandura vil mene det stik modsatte - skriv hvordan og hvorfor, ellers en fin opgave.

Forfatterens kommentar

Uddybe teorierne. Det er nok det eneste, korrektur er god! :)

Indhold

Forside, synopsis, modul: Jeg skal være lærer 1
Sæt kryds i de tre elementer, som I agter at inddrage: 1
Synopsen skal: 1
Problemfelt - AURA: 3
Problemformulering: 4
Metode: 5
Teori: 6
Analyse 7
Diskussion: 9
Konklusion: 10
Perspektivering 11
Kilder 12
Bilag 13

Uddrag

Metode:
Vi har valgt at arbejde med den didaktiske trekant, da vi finder den relevant i forhold til vores emne og teoretikerne Skinner og Bandura.

Vi vil bruge metoden til at fremvise elevernes opnåede faglige stof ud fra deres lærer-elev relationer der fremgår i klasselokalet. Under lærerrollen indgår de elementer som læreren skal indebære, såsom faglighed, klasseledelse og vilkår. Fagstofs området i den didaktiske trekant fokuserer på indlæringen, såsom læringsmål, materialer og niveauet.

Elevpunktet indebærer eleven: læringsstil, fagligt niveau og særlige behov. Her er der tale om dialektiske forhold, da alle tre punkter har indflydelse på hinanden.
Vi kan benytte os af den didaktiske trekant når vi skal forholde os til hvordan læreren indgår i et samspil med eleverne for at opnå det faglige stof.

Vi kan eksemplificere at en elev kan have mangel på tillid til læreren for at komme med sine holdninger, dette står på spil, hvis læreren vælger at lede klassen på diktatorisk vis.

Teori:

Vi har valgt at beskæftige os med teorier indenfor behaviorismen, Skinners og Banduras. Disse teorier er valgt med omhu og på baggrund af vores emne/problemformulering.

Den amerikanske psykolog Skinner (1904-1990) var imod straf, da han mente, at det var svært at kontrollere. Han mente derimod, at man burde ignorer den uønskede adfærd hos en person og samtidig belønne den ønskede adfærd, som der fremgår her: "Når vi opdrager vores børn, hvad enten vores mål er gode eller dårlige, er der altid tale om, at vi tilrettelægger vores påvirkning således, at vi forstærker den adfærd, vi ønsker (hvad enten vi er klar over det eller ej)."(Jerlang, Espen, 2007, s. 136)
Han mente at mennesket gentager den adfærd som belønnes. Skinner havde fokus på forstærkninger. Den ene forstærkning betragtede han som den positive, hvor man opnåede ros,... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse | Skinner og Bandura | Studieprodukt

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Klasseledelse | Skinner og Bandura | Studieprodukt.