Klasseledelse og psykologiske udfordringer

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Klasseledelse og psykologiske udfordringer

PL studieprodukt i elevens læring og udvikling om klasseledelse med cases fra praktikken.

Kommer ind på Mads Hermansen og Elsebeth Worm Hansen.

Problemformulering

”Hvilke psykologiske udfordringer kan være forbundet ved en anerkendende tilgang til klasseledelse?”

Casen som vi vil besvare vores problemformulering ud fra tager, som nævnt tidligere, udgangspunkt i en dobbeltlektion i 1. klasse. Casen er bygget op omkring den dagsorden der er lavet for dobbeltlektionen. Der er fire punkter på dagsordenen, og vi vil ud fra disse punkter analysere hvilke udfordringer man står overfor som klasseleder. Hvert punkt på dagsordenen repræsenterer en læringssituation.

Indhold

Indledning
Teorigrundlag
Analyse – samt refleksioner over læringssituationerne
Konklusion
Litteraturliste
Bilag 1 – Case

Uddrag

Indledning
I forbindelse med vores første praktikperiode blev vi tildelt X nær Galten. X nær Galten er en lille skole med 220 elever og et enkelt spor på hver årgang, samt 16 lærere.

Vi skulle undervise i indskolingen, hvor vi havde til opgave at undervise 1. og 3. klasse i dansk og engelsk. I løbet af vores praktikperiode indsamlede vi empiri i form af logbog, videooptagelser og foretog strukturerede og ustrukturerede iagttagelser. I denne opgave skal vi analysere en læringssituation som vi har oplevet under vores praktik. Under praktikken gjorde vi os derfor nogle tanker om hvilket udgangspunkt vi ville tage på opgaven. Vi besluttede os for at fokusere på en dobbeltlektion i 1.a, som vi valgte at skrive en case ud fra.

Vi har i casen taget udgangspunkt i 4 forskellige læringssituationer. Herunder to læringssituationer med henblik på det faglige læringsrum, og to læringssituationer med henblik på det sociale læringsrum. Vi tænkte at det kunne være spændende at skrive en opgave hvor man, som underviser, har en anerkendende tilgang som klasseleder, og herunder analysere hvilke psykologiske udfordringer man som klasseleder står overfor i de forskellige læringssituationer i casen... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse og psykologiske udfordringer

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.