Klasseledelse | PL1 opgave

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Elevens læring og udvikling (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 9
  • 2029
  • PDF
  • Læreruddannelsen Frederiksberg
  • 2019
  • 22-03-2019

Modulopgave: Klasseledelse | PL1 opgave

PL1 opgave om klasseledelse og læringsmiljø.

Opgaven besvarer hvordan man kan igennem en god klasseledelse støtte elevernes læring.

Problemformulering
Hvordan kan man som klasseleder understøtte elevernes læringsmiljø i klassen?

Indhold

Problemformulering 2
Begrebsafklaring 2
Klasseleder 2
Læringsmiljø: 3
Relationskompetence 3
Metode 3
Analyse 4
Diskussion 5
Konklusion 6
Litteratur 6
Bilag 1 6

Uddrag

Indledning

Som en lærer er det vigtigt at kunne have styr på tingene i klassen for at kunne undervise eleverne på en hensigtsmæssig måde. Forskningen viser, at det at være er god klasseledelse ikke noget man bliver født med, men heldigvis man kan lære. Igennem tiden har flere lærer erfaret, at der er flere elementer i spil i forhold til at kunne lede klassen, derfor lærerne stræber efter at kunne lede klassen på en bedste mulig, da det er vigtigt for elevernes faglig og sociale miljø i et klasserum. Blandt andet har jeg selv oplevet i min 1. praktik, hvor svært det kan være at lede klassen, når man først står i en klasse med mange elever. Jeg har derfor valgt at undersøge, hvordan man kan som klasseleder understøtte elevernes læringsmiljø i klassen.

Begrebsafklaring
Herunder er der blevet udvalgt en række centrale begreber i opgaven som er vigtige at forstå for at kunne forholde sig til denne opgave.

Klasseleder
Klasseledelse er kendetegnet ved lærerens evne til at skabe en positiv og samarbejdende klassekultur. Derudover klasseledelse handler om at motivere eleverne til at deltage i undervisning og at skabe arbejdsro, som eleverne kan arbejde uden forstyrrelse. I denne forbindelse består klasseledelse af tre elementer nemlig relationelt, et etisk og et didaktisk som handler om hvordan læreren planlægger og organiser sin undervisning. Klasseledelse er hermed lærerens bestræbelser på at rammesætte, organisere og støtte lærings- og udviklingsprocesser for alle elever inden for bestemte rammer. (Jensen, Elisabeth &Løw, Ole, 2009, s.40)... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse | PL1 opgave

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.