Klasseledelse og Inklusion og Bourdieu og LP-modellen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Eksamensopgave: Klasseledelse og Inklusion og Bourdieu og LP-modellen

Eksamensopgave i pædagogik om klasseledelse og inklusion.

I opgaven undersøges det, hvordan folkeskolen via fokus på klasseledelse og pædagogisk analyse kan styrke muligheden for at inkludere flere elever i en normal klasse på en social og faglig givtig måde for disse børn, men også for det fællesskab som de indtræder i.

Indhold

Indledning 1
Problemformulering 2
Metode 2
Metodisk og teoretiske overvejelser 3
Teori – Pierre Bourdieu 3
Teori – LP-modellen - Systemteori 5
LP-modellen – Den korte introduktion 5
Analyse - Samfundet 6
Analyse – LP - Klasserummet 7
Analyse – Klasseledelse – Tydelig kommunikation 9
Analyse – inkluderende konsekvenssystemer 11
Konklusion 12
Litteraturliste 12
Bog 12
Internet 13
Undersøgelser 13

Uddrag

Problemformulering
Jeg ønsker at undersøge, hvordan folkeskolen via fokus på klasseledelse og pædagogisk analyse kan styrke muligheden for at inkludere flere elever i en normal klasse på en social og faglig givtig måde for disse børn, men også for det fællesskab som de indtræder i.

Metode
I denne opgave har jeg kun en egentlig teoretiker i form af Pierre Bourdieu. Hans teori bygger på at analysere magtrelationer, dominans og undertrykkelse i samfundet. LP-modellen, som jeg holder den op imod, er snarere et analyseredskab end en egentlig teori. Men LP-modellen udspringer alligevel ud fra en markant teori. LP-modellen læner sig stærkt op af systemteori, og denne teoris forståelse af individet og omgivelserne vil blive introduceret, inden jeg går igang med det egentlige analyseafsnit. Opgaven vil derfor først komme med teoriafsnit med henholdsvis Bourdieu og systemteorien. Der vil efterfølgende komme en kort gennemgang af et typisk LP analyseforløb. Herefter vil analysen komme. Først med Bourdieus analyseapparat, så med LP-modellen og til sidst med klasseledelse som tiltag. Som det sidste vil jeg slutte af med konklusionen, hvor jeg trækker hovedlinjerne op fra analysen... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse og Inklusion og Bourdieu og LP-modellen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.