Klasseledelse i naturfag

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik (Geografi)
  • Godkendt
  • 12
  • 2781
  • PDF
  • Læreruddannelsen Roskilde
  • 2020
  • 28-01-2021

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 1, Undervisningsplan: Klasseledelse i naturfag

Praktikopgaven er skrevet til geografi faget og det er til 1. praktik. Kompetencemålsprøven handler om klasseledelse og dens udfordringer.

Problemformulering
Hvilke rammer for naturfagene i udskolingen gør klasseledelse til en særlig udfordring, og hvilke muligheder har læreren for at tage højde for dette i tilrettelæggelsen af undervisningsforløb og sekvenser til eleverne?

Forfatterens kommentar

Den kan sagtens blive bedre ved at tilføje videosekvens af undervisningen til reflektion over egen indsats.

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Præsentation af teori og metode 2
Præsentation af empiri og undervisningssekvens 3
Analyse og indledende diskussion 4
Konklusion og perspektivering 6
Bilag 8
Nr. 1 8
Nr. 2 10
Nr. 3 11

Uddrag

Indledning
Vi er alle forskellige og af denne grund underviser vi på hver vores måde, og udøver klasseledelse forskelligt. Men når dette nu er kendetegnende på de fleste skoler (ud fra min egen opfattelse), hvordan kan vi som kommende nye lærere, så finde os selv i en god og sund klasseledelse, som understøtter eleverne bedst muligt?

I min praktik har jeg oplevet det, som særdeles udfordrende, at udøve en god klasseledelse (særligt i naturfagene), som inddrager alle elever og understøtter en god læringsproces i fællesskabet.

Forskning har vist, at på trods af forskelligheder, så er der nogle fællestræk der kendetegner en god klasseledelse (Olsen, John V. 2010). Efter at have været i praktik i naturfaget Geografi, hvor jeg har gjort mine egne erfaringer, så mener jeg, at netop håndteringen af klasseledelsen og det at tænke den sammen med både didaktiske overvejelser og relationsarbejdet, er yderst relevant og spændende at se nærmere på.

---

Præsentation af empiri og undervisningssekvens
Med henvisning til bilag nr 1 vil jeg her beskrive min undervisningssekvens. Der var afsat 2 sammenhængende lektioner sammen med 8.B på X skole og jeg underviste i emnet Den fattige verden​ . Vi var i denne uge nået til underemnet ​Det globale marked​ . Det skal tilknyttes her, at lektionerne var afkortet med i alt 20 min. da flere elever skulle nå bus og tog. Det var en fast aftale i denne klasse af der blev afsluttet tidligere når undervisningen sluttede i 6. lektion.
Jeg startede den første lektion med, at fortælle eleverne, at vi skulle arbejde videre med... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse i naturfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.