Klasseledelse i dansk

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Praktik
  • Godkendt
  • 25
  • 4522
  • PDF
  • Læreruddannelsen Silkeborg
  • 2019
  • 17-02-2020

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 1: Klasseledelse i dansk

Praktikopgave om klasseledelse i danskundervisningen.

Problemformulering
Hvordan kan vi opsætte et godt læringsmiljø og relevante ledelsesrammer for 60 elever med forskellige indlæringsformer?

Indhold

Problemstilling 1
Problemformulering 2
Problemformulering uddybning 2
Teori 3
Begrebsafklaring 3
Relationsledelse 3
Procesledelse 3
Rammeledelse 4
Metoder 5
Deltagerobservation 5
Deduktive metode 5
Triangulation 5
Empiri 6
Analyse af praksis 8
En rammesat start på dagen 8
Fast dagsorden i et stort klasserum 8
Skabe rammer omkring bogtrailer 10
Fællessamling på læringstrappen 11
Diskussion 11
Konklusion 13
Litteraturliste 13
Bilag 1 14
Bilag 2 20

Uddrag

Problemstilling
Ud fra vores praktikperiode på X i X, har vi oplevet og mærket et stort klasserum på vores egen krop. Klassen er sammensat i en enkelt årgang, og klasseantallet ligger derfor på 60 elever. Klassen er bestående af forskellige fysiske læringsrammer, og danner derfor præcedens for forskellige klasseledelsesformer. I vores undervisningens fag- dansk - var der en stor niveaufordeling, og eleverne havde i det fysiske læringsmiljø mulighed for selvstændigt at arbejde under forskellige rammer. Det gjorde, at vi havde rig mulighed for at afprøve forskellige ledelsesmetoder i praksis. Eksempelvis havde vi en andel af tosprogede elever, som arbejdede under andre rammer, end resten af klassen i vores undervisning. F.eks. forsøgte vi at opdele klassen i forskellige fysiske læringsmiljøer, så hver enkelte elev kunne opnå læring på deres bedste måde. De fysiske rammer gjorde det vanskeligt at opstille den samme klasseledelse, som værende gældendende for alle elever. Disse metoder og intentioner blev delvist indfriet.

Problemformulering uddybning
For at anskueliggøre problemformuleringen, vil vi tage udgangspunkt i en række observationer med fokus på vores formåen og intentioner foran klassen med henblik på klasseledelse, ligeledes vil opgaven tage udgangspunkt i klasserummets opbygning vedr. det fysiske læringsmiljø. Først vil vi lægge fokus på hvordan vi opsætter struktureret rammer for litteraturforløbet. Dernæst vil vi redegøre for litteraturforløbets formål og mål med henblik på vores klasseledelse af forløbet. Herpå kobler vi så, en række teorier, som vi har brugt eller kunne have brugt i udførelsen af forløbet. Til slut vil vi diskutere fokuspunkterne og resultatet af vores klasseledelse.
Vores problemformulering har sit udgangspunkt i problematikken af klasseledelse af 60. elever med forskellige kompetencer, sprog, diagnoser og forhåndsviden... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse i dansk

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.