Klasseledelse i engelskundervisningen

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Praktik (Engelsk)
  • Godkendt
  • 5
  • 1755
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2016
  • 14-06-2016

Praktikopgave, Praktikopgave niveau 2: Klasseledelse i engelskundervisningen

Praktikrapport om klasseledelse i engelskundervisningen.

Praktikrapporten indeholder fokus og problemstilling ud fra erfaringer fra praktikken.

Det ene fokus er klasseledelse og rammesætning for klasserummet, samt lærerens forberedelse for at muliggøre undervisningsdifferentiering.

Her lyder problemspørgsmålet:

- Hvordan kan underviseren rammesætte for at skabe bedre læringsvilkår i faget engelsk?

Og der er taget udgangspunkt i et problem med at eleverne taler for lidt engelsk i engelsktimerne.

Det andet fokus drejer sig om en elev, der ikke deltager ved undervisningen. Her er der gjort rede for lærerens muligheder for inklusion samt lærerens relationsarbejde med eleven.

Her lyder problemspørgsmålet:

- Hvordan kan underviseren gøre brug af relationsarbejde og differentiering for at inkludere, motivere og skabe trygge rammer for den enkelte elev?

Indhold

Fokus
Problemstillinger
Teori
- Hvorfor tale engelsk?
Klasseledelse
Procesledelse/Differentiering
Relationsarbejde
Aktioner
Resultater
Diskussion (fremadrettet)
Citerede værker

Uddrag

Fokus
Det overordnede tema for opgaven er klasseledelse som rammesætning for en undervisning, hvor eleverne taler mere engelsk i engelsktimerne.
I klasseledelse indgår både relationsledelse, procesledelse og rammeledelse (Løw, 2015), og aktionslæringen i praktikken har især haft fokus på rammesætning gennem didaktiske tiltag omkring differentiering og relationsarbejdet i forhold til opbygning af tillid mellem lærer og elev.

Problemstillinger
Relationsarbejde og klasseledelse for undervisningen er en væsentlig faktor for elevernes læring. (Skibsted, 2015)
Hvad angår mine observationer fra 8.klasse på praktikskolen X, er der udfordringer med at få eleverne til at tale nok engelsk i engelsktimerne, desuden har dette problem også tidligere været nævnt i forbindelse med engelskundervisningen i folkeskolen (EVA, 2016 (artiklen er fra 2003)).

Teori
- Hvorfor tale engelsk?
Merrill Swain som er professor i second-language education siger; ”Children need to have opportunities to talk in more extended ways … unlike what happens when we listen or read, a focus on making language comprehensible to others encourages learners to process their own language more deeply. She [Merrill] suggests that this is likely to lead to more comprehensible, coherent, and grammatically improved discourse.” (Gibbons, 2015)
Desuden lægger hun vægt på at nogle af de bedste undervisningsmetoder er, at samarbejde to og to eller I små grupper, hvor muligheden for at tale engelsk forøges.
En anden vinkel er elevens mulighed for at bruge stretched language som går ud på, at eleven er nødsaget til kun at bruge engelsk. (Gibbons, 2015)
Dette scenarie kan rammesættes enten gennem læringsrummet (studierejser ... Køb adgang for at læse mere

Klasseledelse i engelskundervisningen

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.