Klafkis dannelsesteori og undervisning i specialklasse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 2. år
  • Specialpædagogik (Pædagogik og Lærerfaglighed)
  • Godkendt
  • 13
  • 4257
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave: Klafkis dannelsesteori og undervisning i specialklasse

Eksamensopgave om Klafkis dannelsesteorier. Indeholder også et undervisningsforløb i en specialklasse om vikinger.

Problemformulering
Beskrivelse og begrundelse af et undervisningsforløb i en specialklasse.
- Er det muligt at anvende Klafkis teori om kategorial dannelse i et undervisningsforløb i en specialklasse?

Indhold

Problemformulering side 2
Beskrivelse af elever i specialklasse side 2
Emnebegrundelse side 2
Klare Mål side 2
Undervisningsforløb side 3
Evaluering af undervisningsforløbet side 4
Aspekter som har betydning for indlæring i en specialklasse side 5
Jan Tønnes Hansen –Fremadrettet-fortidsbestemt-nutidighed side 5
Jürgen Habermas og Holger Henriksen om kommunikation side 6
- De fire gyldighedskrav side 6
- Den ideelle samtalesituation side 7
- Er den ligeværdige samtale mulig og er den ønskværdig side 7
Dannelse set i forhold til specialklassens elever side 8
- Klafki's dannelsesidealer side 9
- Material dannelse side 9
- Formal dannelse side 9
- Kategorial dannelse side 9
- Det fundamentale aspekt side 10
- Det elementære aspekt side 10
- Det eksemplariske princip side 10
Klafki's nøgleproblemer side 10
Konklusion side 11
Litteraturliste side 12
Bilag 1 side 13

Uddrag

Emnebegrundelse
Jeg har valgt at tage udgangspunkt i et historisk emne. Hvorfor et historisk emne – hvorfor skal vi som individ have en historisk bevidsthed … fordi uden en viden om egen/fælles historie bliver mennesket tomt. Give eleverne en bevidsthed om, at også de er en del af et historisk forløb og påvirket af det samfund vi lever i . Eleverne i specialklassen ser ikke sig selv som en del af samfundet, deres eget individ er i fokus. Den følelse af at høre til i samfundets fællesskab kendes ikke, deres egen overlevelse som individ fylder mest i deres liv.. Min opgave er at give eleverne den viden og ballast, at de uanset deres baggrund stadig er en del af historien, med deres blotte tilstedeværelse bidrager de til historien. Historie har blandt andet den kvalitet, at den viser at noget har været anderledes, og at det først er blevet til historie i dag.

---

Undervisningsforløb
Mit undervisningsforløb tager udgangspunkt i elevernes verden, de erfaringer og tanker de har gjort sig om vikingerne. (Eksemplarisk princip). Elevernes viden om vikinger begrænser sig til viden fra PC-spil, tegneserier, film og reklamer. Målet med forløbet er dels at gøre eleverne kritiske og nysgerrige i forhold til emnet, er det en korrekt fremstilling af vikingerne, de får fra deres ”kilder”, hvor kan de finde oplysningerne som kan give dem svarene, og hvad er den korrekte historie om vikingerne. Hvordan vil mennesket om 1000 år se på dem, hvilken betydning kunne de have i et historisk forløb.

Ved ønsket om at møde eleverne, hvor de er, hvor deres interesse er, starter vi med at besøge filmudlejere (Block Buster) , hvor deres lejes spil og film samt diverse kiosker, hvor der indkøbes tegneserier med vikinge islæt. Vi starter altså med det visuelle (mange af eleverne bruger deres fritid på spil m.m.). Eleverne stiller kritiske spørgsmål til det lånte/købte materiale, spørgsmålene nedskrives. Herefter vil undervisningen fortsætte med det faglige, for at bibringe eleverne de oplysninger, der skal til, for at få en viden om, hvem vikingerne var, hvad er historisk korrekt, og har vikingerne haft betydning for den videre udvikling af historien?. Til at belyse spørgsmålene er der indhentet faghæfter og film fra Amtscentralen, til både faghæfter og film er der opgavehæfter. Der arbejdes individuelt med det indhentede materiale, med læreren som ”konsulent”. I løbet af... Køb adgang for at læse mere

Klafkis dannelsesteori og undervisning i specialklasse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.