Klafkis Dannelsesteori | Eksamensopgave i KLM

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Klafkis Dannelsesteori | Eksamensopgave i KLM

Eksamensopgave i KLM om Klafki og dannelse.

Problemstilling:
Kan Klafkis dannelsesteori benyttes til en fortolkning af folkeskolelovens formålsparagraf? - Og hvilken idehistorisk tradition ligger der bag Klafkis teori?

Underviserens kommentar

Opgaven vejede 50% af eksamenen. Selve opgaven ville han give 12.

Indhold

Problemstilling 2
Indledning 2
Klafki og hans dannelsesteorier 2
Klafki og hans dannelsesmål 3
Idehistorisk tradition bag Klafkis dannelsesmål 4
Klafki og folkeskolens formålsparagraf 1993 og 2006 4
Subjektiv kritik, tanker og vurdering af/om Klafkis teorier 5
Konklusion 5
Kilder 6

Uddrag

Indledning
Det er vigtigt at vide hvorfor folkeskolelovens formålsparagraf er som den er, og hvor tankerne bag kommer fra. Hvis man kender begrundelsen for valg af teorier bag formålsparagraffens indhold, er det også nemmere som kommende folkeskolelærer at bruge dem i undervisningen. Samtidigt er der stor debat om hvorvidt læreren skal danne sine elever. Derfor vil jeg i denne opgave undersøge, om der i formålsparagraffen er påbudt, at folkeskolelærere skal danne deres elever. Jeg vil ganske kort fortælle om Wolfgang Klafki og hans dannelsesteorier, med særligt henblik på hans kritisk-konstruktive dannelsesmål. Endvidere vil jeg undersøge hvilken idehistorisk periode der ligger til grund for Klafkis dannelsesmål, om disse mål er at skue, og om man evt. kan komme med en fortolkning deraf, i folkeskolens formålsparagraf fra 1993 og 2006. Til sidst vil jeg meget kort, med kritiske og subjektive øjne, vurdere de problemer, der kan være ved disse dannelsesteorier - og til sidst komme med en opsamlet konklusion... Køb adgang for at læse mere

Klafkis Dannelsesteori | Eksamensopgave i KLM

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.