Eksamensopgave om katolicisme og Luther

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Religion
  • Godkendt
  • 21
  • 9760
  • PDF
  • Jelling Statsseminarium
  • 2003
  • 26-01-2012

Eksamensopgave om katolicisme og Luther

Eksamensopgave i religion om katolicisme og Luther.

Problemformulering:
• Hvad er katolicisme i senmiddelalderen?
o Katolicismens menneskesyn
o Gudsopfattelse
o Syn på frelse
o Trosbegreb
• Hvorfor gør Luther op med katolicismen?
o Luthers menneskesyn
o Gudsopfattelse
o Syn på frelse
o Trosbegreb
• Hvorledes er Grundtvig og Kierkegaard inspireret af Luther, og hvilken betydning har dette fået for den danske kulturarv?
• Hvorledes er læren om Luther og katolicisme relevant i en undervisningssituation?

Indhold

Emnebegrundelse
Problemformulering
Indledning
Katolicismen i middelalderen
- Katolicismens menneskesyn
- Katolicismens gudsopfattelse
- Katolicismens syn på frelse
- Katolicismens trosbegreb
Luthers opgør med katolicismen
- Luthers menneskesyn
- Luthers gudsopfattelse
- Luthers syn på frelse
- Luthers trosbegreb
Grundtvig og Kierkegaards inspiration af Luther
Hvorledes er læren om katolicismen og Luther relevant i undervisningen?
- Vurdering af undervisningsmateriale
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Derfor vil vi i denne opgave redegøre for katolicismen i middelalderen, og undersøge dennes syn på mennesket, Gud, frelse og tro.
Herefter vil vi afklare disse begreber i forhold til Luther, og debattere samt belyse hvad det var Luther gjorde op med og herigennem reformerede. Endvidere vil vi undersøge hvordan Grundtvig og Kierkegaard har været inspireret af Luther, og hvilken betydning dette har fået for vores kristendomsforståelse i dag?
Var Martin Luther et barn af sin tid, som Jan Lindhardt påpeger i sin bog ”Martin Luther – erkendelse og formidling i renæssancen,” eller ville reformationen være blevet gennemført alligevel, fordi tiden krævede en sådan ændring?... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om katolicisme og Luther

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.