Kategorisering af børn i køn

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Kategorisering af børn i køn

KSM opgave.

Problemformulering
Hvordan kan kategorisering af børn i forhold til køn komme til udtryk, og have indflydelse på børnenes selvforståelse og identitetsdannelse?

Underviserens kommentar

Fin opgave, mangler bedre kildehenvisning

Indhold

Indledning 2
Problemformulering 2
Redegørelse 3
Identitet 3
Kategorisering og normer (queerteorien) 3
Selvopfyldende profeti 4
Analyse 5
Diskussion og handlemuligheder 7
Bibliografi 9
Bilag 10 sfo`en x 10

Uddrag

Indledning
Vi arbejder med casen “SFO'en X” der har flere pædagogiske dilemmaer. Første dilemma beskrevet er, at der er stor urolighed hos drengene, og at pigerne derfor ofte oplever at blive irriteret, da de bliver forstyrret af larmen fra de “urolige” drenge. For at mindske dette problem, har pædagogerne valgt at opdele børnene i køn, så pigerne og drengene laver aktiviteter hver for sig. Drengene skal introduceres for rolige og sjove aktiviteter, så ‘indenfor' opnås, som et fællesrum hvor der er plads til alle. Endvidere bliver en ny situation beskrevet onsdag morgen, hvor drengene bliver sat i gang med en rolig aktivitet indenfor. Simon får øje på sin bedste veninde, der sidder alene ude på en bænk. Simon får et nej af pædagogen, da han spørger om han må gå ud til hende.

Er der er forskel på piger og drenge? og kan miljøet og rammerne som pædagogerne anvender, have indflydelse på barnets opfattelse af deres identitet og køn? Hvad sker der når vi bliver sat i forskellige kategorier og måske en kategori, som vi ikke kan identificere os selv med? Ligger normerne, så dybt i os, at vi tager udgangspunkt i vores egne erfaringer, og måske glemmer dem der afviger?

Vi kommer ind på begreber som positioner, kategorisering, kønsopdeling, identitet, selvopfyldende profeti, normer/normkritik, fordomme og inklusion/eksklusion. Dette skal være med til at fremhæve uddybe og forklare, de essentielle problemstillinger vi finder i casen. Ved at anvende ovenstående begreber, vil det give flere overvejelse for handlemuligheder, til at tackle de pædagogiske dilemmaer, og bearbejde de enkelte situationer ud fra et didaktisk perspektiv.

Grundet opgavens omfang har vi valgt at fokusere på kategorien ”de urolige drenge”.
Området indenfor KSM er meget bredt, hvorfor vi kunne have haft fokus på flere begreber end dem vi er gået i dybden med. Det kunne for eksempel være essentialisme/kontruktivisme - seksualitet og forforståelse etc... Køb adgang for at læse mere

Kategorisering af børn i køn

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.