Eksamensopgave om den rumlige folkeskole

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Samfundsfag
  • Godkendt
  • 7
  • 2115
  • PDF
  • Læreruddannelsen Nørre Nissum
  • 2004
  • 14-03-2006

Eksamensopgave om den rumlige folkeskole

Eksamensopgave i samfundsfag om kan den rumlige folkeskole blive mere rummelig?

Opgaven er baseret på egnen undersøgelser og iagttagelser. Opgaven prøver at belyse om folkeskolen kan rumme flere elever med specielle behov, samt hvorfor der stadigvæk henvise flere og flere til specialundervisning.

Problemformulering er følgende:
Hvorfor er den rummelige folkeskole ikke rummelig?

Indhold

1. Forord
2. Indledning
3. Kommentarer til litteraturvalget
4. Skolen rummelighed i dag
5. Af bliver hvilke årsager, bliver eleverne visiteret til Specialundervisning
Diskussions emner:
7. Hvad, skyldes den manglende rummelighed.
8. Teori afsnit
9. Konklusion
10. Litteraturliste.

Uddrag

1. Forord
I 1994: tiltrådte Danmark en UNESCO-erklæring1, hvor der bl.a. står
· At alle, der har særlig behov, skal have adgang til almindelige skoler.
· At uddannelsessystemet og uddannelsesforløbet skal indrettes, så der tages hensyn
til forskelle og behov.
· At skoler og uddannelser er det mest effektive middel til at bekæmpe
diskrimination og skabe fællesskab.
Folketinget vedtog lov nr. 485 d.31. maj 2000, der at ændre folkeskoleloven med virkning fra d.1.8.2000. angående henvisningskompetencen til vidtgående specialundervisning, der overgår fra amterne til kommunerne. Det skal ses som et tiltag til UNESCO-erklæring, denne ændring af opgavefordeling skulle gøre folkeskolen mere rummelig.
Det der menes, med den rumlig folkeskole er, at skolen er for alle, hvilket Uffe Toudal Pedersen citeret2: Den rummelige skole bruger ikke tid på at finde plads til et barn på en anden skole, men på at finde plads inden for egne rammer. I dag, 4 år efter den nye folkeskolelov, er eleverne som får almindelig eller vidtgående specialundervisning stadigvæk på det samme niveau3 4.
Da jeg i min gerning, som lærer, vil komme til at deltage i den rumlige skole, finder jeg det meget relevant, at opnå en forståelse for, hvilke årsager, der gør, at skolen ikke er rummelig... Køb adgang for at læse mere

Eksamensopgave om den rumlige folkeskole

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.