Julegudstjeneste som skoletradition

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk

Studieprodukt: Julegudstjeneste som skoletradition

Studieprodukt i KLM om julegudstjeneste som skoletradition. Opgaven er skrevet ud fra bogen "Livs-idéer".

Problemformulering

Hvordan kan man som kommende lærer imødekomme et fællesskab i et pluralistisk samfund, med udgangspunkt i kristen juleafslutning?

Indhold

Indledning 2
Kristendom og Islam 3
Tradition og ritualer 6
Kultur og integration 7
Trosfrihed og tolerance 9
Konklusion 13
Bibliografi 14

Uddrag

Indledning
Gennem det seneste århundrede har samfundet været igennem den hidtil største udvikling, vi har set. Begreber som globalisering og integration har gjort, at vi har bevæget os fra det moderne samfund, til et samfund præget af senmodernisme. Tidligere, i det klassiske, var tilværelsen ofte lettere at navigere i. Det klassiske samfund var kendetegnet af determinismen, hvor man blev det samme som sin far, og hvor Guds ord var lov. Derfor taler man også om normativitetens fald, når man beskæftiger sig med det moderne samfund, hvor mennesket lærer at tænke selv og bliver altings målestok.

Anthony Giddens påpeger ligeledes, at det senmoderne samfund er kendetegnet ved aftraditionalisering og individualisering. Hvor mennesket tidligere havde en rettesnor at følge, i form af normer, traditioner og religion, står individet nu i højere grad med en række valg, som skal gøre dem til individuelle mennesker. Men hvordan opretholder man sammenhængskraften i et land, hvis vi ikke længere har noget, vi er fælles om?

Vi er i høj grad gået fra nødvendige fællesskaber til selektive netværk, og man kan derfor argumentere for, at folkeskolen er et af de sidste fællesskaber, hvor børn er sammen med nogen, de ikke har valgt. Folkeskolen spiller en helt central rolle, når man diskuterer sammenhængskraften i et land. Det er skolens opgave at uddanne og danne eleverne til demokratiske og selvstændige individer. Det er skolens opgave at gøre eleverne fortrolig med dansk kultur, men også med andre udefrakommende kulturer
(Undervisningsministeriet, Undervisningsministeriet, 2006). En af skolens kerneværdier er inklusion, men hvor langt skal den inkluderende rundkredspædagogik strække sig for det enkelte individ med henblik på fællesskabet? Hvilke udfordringer kan det skabe for et inkluderende fællesskab at mange skoler vælger at henlægge kristne traditioner?

I vores praktik oplevede vi, i forbindelse med juleafslutning på skolen, hvilke komplikationer der kan være, når flere forskellige religioner og livsanskuelser mødes. Eleverne på skolen skulle traditionen tro i kirke, men ikke alle elever var lige begejstrede for denne skik. Her gemte en gruppe muslimske drenge sig under deres hættetrøjer med musik i ørerne, uden at vise nogen form for interesse. Hvad kan der ligge af grund til det, hvilke andre løsninger ville være mere hensigtsmæssige, og hvordan ville man som lærer kunne argumentere for, at det at gå i kirke, er en vigtig del af dansk kultur?
Disse spørgsmål sammenkoblet med andre lignende problemstillinger har vi fundet interessante, og har formuleret følgende problemstilling, som vi vil besvare i opgaven:
“Hvordan kan man som kommende lærer imødekomme et fællesskab i et pluralistisk samfund, med udgangspunkt i kristen juleafslutning?”

For at besvare vores opgave, vil vi redegøre for kristendom og islam, samt analysere og diskutere begreber som integration, kultur og tradition for at få skabt et overblik og en sammenhæng i forhold til vores problemstilling. For at afrunde opgaven, vil vi komme med et par løsningsforslag til hvordan man som kommende lærer kan imødekomme fællesskabet i et pluralistisk samfund, dette vil vi gøre på baggrund af vores opgave. I forbindelse med udarbejdelse af opgaven, har vi valgt at inddrage forskellige teoretikere, filosoffer og politikere. Her nævnes nogle: Anthony Giddens, Emilie Durkheim, Naser Khader, N.F.S Grundtvig, Bassam Tibi m.fl... Køb adgang for at læse mere

Julegudstjeneste som skoletradition

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.