Jordkloden og dens klima | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Geografi
  • Godkendt
  • 10
  • 2222
  • PDF
  • Læreruddannelsen Campus Carlsberg
  • 2019
  • 19-10-2021

Jordkloden og dens klima | Synopsis

Geografieksamenssynopsis i kategorien "jordkloden og dens klima " ifølge FFM.

Problemformulering
Hvordan kan læreren undervise i emnet ”pladetektonik” med fokus på modelleringskompetencen?

Indhold

Forord 3
Indledning 3
Didaktiske refleksioner 4
Mål 4
Fagdidaktisk overvejelser 5
Evaluering 6
Geografifaglige redegørelse 6
Jordens opbygning 6
Den pladetektoniske model - kontinentaldriften 6
Den pladetektoniske model – Pladetektonik 7
Jordskælv 7
Vulkan 8
Tsunami 8
Litteratur 9

Uddrag

Forord
Dele af denne opgave er uddrag fra egne synopsis opgaver. Dette er specielt tænkt til den didaktiske del af opgaven, som indeholder flere teoretikere mm. som er blevet brugt fra mine egne synopsis opgaver til geografi eksamen

Indledning
Dette prøveeksemplar tager udgangspunkt i pladetektonikken indenfor de Forenklede Fælles Mål: Jordkloden og dens klima, som vil være et undervisningsforløb for 7 klasse. Pladetektonikken er en central del af forståelsen bag jordens opbygning og kontinenternes placering på jordoverfladen. Desuden er pladetektonikken et komplekst emne at forstå, da eleverne ikke oplever det på nær hånd, men kun hører det igennem medier om fænomener såsom Jordskælv, vulkanudbrud og tsunamier. Derfor skal eleverne have en forståelse for at jorden er dynamisk, og kan have konse-kvenser både for jorden og menneskernes levevilkår. Yderligere vil eleverne få et indblik i, at lyst er en grundlæggende drivkraft til at udvikle sig og at det kan medføre til en oplevelse af mestring og kompetence.

---

Fagdidaktiske overvejelser
Som introduktion til emnet pladetektonik skal eleverne i første lektion lave et fælles mindmap for, at se elevernes forforståelse af emnet. Eleverne burde som udgangspunkt have en baggrundsviden, da det er en del af FFM for faget Natur/teknologi. Bl.a. kan det ses i FMM for Natur/teknologi at ”Eleven har viden om enkle principper i pladetektonikken” og ”Eleven kan sammenholde naturka-tastrofer til menneskers levevilkår” (EMU,2019 (3). Ved at gøre brug af denne øvelse, kan læreren benytte elevernes forhåndsforståelse af emnet og derfra ændre sin undervisningsplan i forhold til niveauet.

Yderligere skal eleverne i undervisningsforløbet undersøge både hvor jordskælv forekommer mest og hvordan en seismograf fungerer... Køb adgang for at læse mere

Jordkloden og dens klima | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.