Jellingstenen | Trosskiftet i vikingetiden | Eksamen i historie

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Historie
  • Godkendt
  • 16
  • 4864
  • PDF
  • Læreruddannelsen Vordingborg
  • 2019
  • 12-11-2019

Eksamensopgave, Undervisningsforløb: Jellingstenen | Trosskiftet i vikingetiden | Eksamen i historie

Eksamenopgave i historie om Jellingstenen og trosskiftet i vikingetiden. Indeholder blandt andet kort forslag til undervisningsforløb om Jellingstenen til en 6. klasse.

Problemstilling
Jeg har opstillet en tredelt problemstilling:

Hvorfor er emnet historisk interessant og betydningsfuldt?

Hvordan legitimerer jeg som historielærer dette historiske indhold som undervisningsstof i historie?

Hvordan kan jeg tilrettelægge, gennemføre og evaluere en relevant kompetenceorienteret
historieundervisning med udgangspunkt i kanonpunktet Jellingstenen, og hvilke læremidler kan sættes i spil?

Indhold

Indledning 2
Problemstilling 2
Historisk redegørelse 2
- Grundlæggelsesmyten 3
Fagfaglig analyse 4
- Jellingstenen som propaganda 4
- Hvorfor lod Harald Blåtand sig døbe? 5
- Stærk og sejrende Kristus 6
- Stenens status i dag 6
Legitimering af emnet 7
- Legitimering af emnet Jellingestenen som undervisningsemne 7
- Christine Counsells 5 r. (Poulsen, 2011) 7
Overvejelser af forløb 8
- Målgruppe 8
- Historiefagdidaktisk metode 9
- Didaktisk relationsmodel 10
Undervisningsplan 11
- Kort skitse af undervisningsforløb 11
Præsentation af de fire læremidler 12
- Læremiddel 1 – Jellingstenen (Blåtand, 970) 12
- Læremiddel 2 – 1000 års tro – Danerne bliver kristne. 12
- Læremiddel 3 – Alt om Runer (Vikingeskibsmuseet, Runer - Vikingetidens SMS, 2019) 13
- Læremiddel 4 - Ekskursion til Kongernes Jelling 13
Sammenfatning 13
Litteraturliste & Ressourceliste 13

Uddrag

Indledning
Historien om, hvorfor danerne blev kristne, er yderst relevant og meget spændende, selvom den som udgangspunkt oftest tillægges en monokausal forklaring.
Forklaringen lyder nemlig oftest, at Harald lod sig døbe efter at munken Poppo havde udført et mirakel i form af jernbyrd, dvs. at holde et rødglødende stykke jern i hånden uden at få forbrændinger.
Historien om begivenheden huskes pga. Haralds Jellingsten og kristningen af danerne og er ifølge traditionen vores dåbsattest. Det er oftest Jellingstenen og vikingerne, vi forbinder med det at være en rigtig dansker. Historierne om vikingetiden og Jellingstenen er fulde af vigtige aktører, begivenheder, steder og artefakter/genstande.
Undervisningsministeriet har udvalgt nogle af de vigtigste begivenheder fra dansk og international historie gennem tiden, som elever skal stifte bekendtskab med i form af fx arbejde med gennem deres historieforløb i folkeskolen 3. – 9. klasse. Listen indeholder 29 punkter, heriblandt Jellingstenen. Listen blev oprindeligt udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af daværende undervisningsminister B. Haarder. Listens punkter er udvalgt, fordi de alle lever op til følgende to udvalgskriterier: Punkterne skulle være udtryk for brud i historie og/eller indeholde stor symbolværdi. Jellingstenen lever fint op til begge kriterier.
Kanon betyder rettesnor og kan derfor bruges som en slags kronologisk stofmæssig guideline for historiefaget. At Jellingstenen optræder på kanonlistens 29 kanonpunkter legitimerer, at man som historielærer kan undervise i emnet. Man kan som historielærer vælge at arbejde med selve punktet eller at indarbejde punktet eller dets historiske indhold i et tema – her fx et tema om danskhed eller trosskifter i dansk historie.

Emnet Jellingstenen og vikingetiden kan medvirke til elevernes dannelse af en national identitet og i videre forstand måske også medvirke til deres demokratiske dannelse, da indsigt i kanonlistens emner jf. ministeriets selvopfattelse ville fremme aktivt demokratisk medborgerskab hos eleverne.
Emnet er altså identitetsskabende, da eleverne gennem arbejdet med dette historiske indhold får indblik i, hvorfor vi i vikingetiden fik et trosskifte, og ydermere får de viden om, hvem vi var, og hvad vi troede på, før vi blev kristne, og hvad det betød officielt at overgå til den fælles kristne europæiske tænkning og kult... Køb adgang for at læse mere

Jellingstenen | Trosskiftet i vikingetiden | Eksamen i historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Jellingstenen | Trosskiftet i vikingetiden | Eksamen i historie.