"Jeg skal være lærer" | Synopsis

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 1. år
  • Lokalt udarbejdet PL modul
  • Godkendt
  • 10
  • 2672
  • PDF
  • Læreruddannelsen Haderslev
  • 2013
  • 20-05-2014

"Jeg skal være lærer" | Synopsis

Synopsis i "faget" "Jeg skal være lærer" om klasseledelse.

Vi har haft et forløb som varede 3 måneder, som hed "jeg skal være lærer". Dette modul skulle gøre det klart for os om, hvordan vi bedst muligt kunne blive forberedt til lærer. Vi skulle lave en synopsis som afsluttende opgave for modulet, vi valgte klasseledelse da det er meget vigtigt som lærer.

Problemformulering
Hvordan kan vi forklare klasseledelse? Og hvordan kan vi som kommende lærere udvikle vores didaktiske kompetence og derved styrke elevernes deltagelse i undervisningen?

Underviserens kommentar

Undervisers kommentar til opgaven var, at det var fint stillet op med et rigtigt godt indhold.

Indhold

Indledning 4
Problemformulering 4
Teori 4
Hvad er klasseledelse? 4
Analyse 6
Hvordan kan vi som kommende lærere udvikle vores didaktiske kompetence? 6
Hvordan kan vi derved styrke elevernes deltagelse i undervisningen? 7
Diskussion/konklusion 8
Perspektivering 8
Litteraturliste 9
Bilag 10

Uddrag

Indledning
Vi har valgt at arbejde med klasseledelse, da der er meget fokus på det i øjeblikket, og det er vigtigt for undervisningsforløbet. Vi vil i opgaven starte med at forklare, hvad klasseledelse egentlig er og herunder forklares de tre kompetencer som læreren skal besidde, med udgangspunkt i den fagdidaktiske kompetence og, hvordan det er med til at styrke elevernes deltagelse i undervisningen. Formålet med emnevalget er at vise, hvilke kompetencer en god klasseleder skal besidde for, at kunne skabe en god undervisning, ved at inddrage vores observationer som er foretaget på Osted skole.
Klasseledelse også kaldet ”klasserumsledelse” kom for første gang i daglig tale i år 2000. Klasseledelse handler om at skabe rammer, der gør det muligt for lærer og elever at fokusere på det faglige indhold . For at læreren kan skabe disse rammer, skal de tre kompetencer: ”Ledelseskompetence, hvor læreren skal kunne lede klassen/undervisningsforløbet og udvikle og overholde regler. Relationskompetence, hvor læreren skal indgå i en social relation til den enkelte elev og faglig kompetence, hvor læreren skal have fagdidaktiske kundskaber”, besiddes.
Undervisning er en social begivenhed, hvor elevens samspil med læreren er helt afgørende, for kvaliteten af elevens udbytte. Disse kvaliteter skal have en klar struktur, rød tråd, dialog, initiativ, variation, forventninger, feedback og lign, som fremmer kvaliteten og styrker deltagelsen ... Køb adgang for at læse mere

"Jeg skal være lærer" | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.