Jeg vil lære dansk | Læremiddelanalyse

Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Lærerstuderende.dk
  • Lærerstuderende 3. år
  • Dansk som andetsprog
  • Godkendt
  • 11
  • 2979
  • PDF
  • 2006
  • 15-04-2015

Studieprodukt: Jeg vil lære dansk | Læremiddelanalyse

Studieprodukt i dansk som andetsprog om læsning. Opgaven indeholder en læremiddelanalyse af "Jeg vil lære dansk" af Jytte Skipper, Preben Elbek og Jørgen Elbek.

Indhold

Traditionelt komma. 2
Indledning. 2
Materialets syn på sprog, andetsprogstilegnelse, elevernes forudsætninger og behov: 2
Læse- og skriveundervisning 5
Didaktiske overvejelser. 6
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning.
Undervisningsmaterialet ”Jeg vil lære dansk” er lavet af Preben Elbek og Jytte Skipper, det er udgivet på forlaget LM i 2001, tegningerne er lavet af Allan Buch, mens fotografierne i bogen er taget af forfatterne. Undervisningsmaterialet består af en grundbog/læsebog og en arbejdsbog.

I forordet til ”Jeg vil lære dansk” står at undervisningsmaterialet er beregnet til tosprogede elever på 10 – 14 år, der eventuelt er i en modtagelsesklasse, som har et godt ordforråd og kendskab til mange ord og begreber på modersmålet, og der tages udgangspunkt i hverdagssituationer. Der står ligeledes at der arbejdes tværfagligt med temaerne i dansk, matematik, natur/teknik, geografi, m.m.

Undervisningsmaterialets layout er i klare farver og består af tekst, piktogrammer og en masse fotos. Billedmaterialet er ifølge forordet en central del i det pædagogiske forløb og forudsætter en del kommunikation både lærer/elev og elev/elev imellem. Der er således lagt op til et kommunikativt sprogsyn, hvor talesproget og de sociale indlæringsprocesser vægtes højt.

Bag i materialet er der afsnit om ”Ord i billeder” og Bogstavernes billeder”, som forfatterne anbefaler at anvende flittigt tillige med ordbøger på modersmålet. I den grammatiske del vægtes ifølge forordet; substantiver, verber, adjektiver, præpositioner, pronomener, og prossesivt pronom. Materialet tilgodeser ligeledes ifølge forfatterne forskellige indlærings ”vinkler”, ved at vægte det visuelle, auditive, rytmiske, talte, skrevne og begrebsmæssige. Der er således fokus på de fonologiske, receptive og produktive aspekter i undervisningen, idet eleverne skal lytte, læse, tale og skrive, dette kan foregå i det sociale indlæringsrum, men også individuelt.

Der ”lægges” op til, at eleverne skal eksperimentere, opleve, og arbejde aktivt med de forskellige elementer i både grundbog og arbejdsbogen. Arbejdsbogen har ni faste afsnit, der er gjort genkendelige ved hjælp af piktogrammer. Dette var blot en kort beskrivelse af undervisningsmaterialet med nogle af de vigtige punkter, som jeg senere vil inddrage i analysen af materialet... Køb adgang for at læse mere

Jeg vil lære dansk | Læremiddelanalyse

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af denne Webbog.